Kardynał Kazimierz Nycz rezygnuje z urzędu. Prośbę złożył na ręce papieża

  • 23.12.2023 19:23

  • Aktualizacja: 22:16 23.12.2023

Podczas spotkania opłatkowego z duchowieństwem metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz poinformował księży, że złożył na ręce papieża Franciszka prośbę o przyjęcie rezygnacji z urzędu arcybiskupa warszawskiego - podał w sobotę rzecznik archidiecezji warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński.

Jak przekazał ks. Śliwiński, prośba o przyjęcie rezygnacji ma związek z ukończeniem w lutym 2025 roku wieku 75 lat, jednak została skierowana wcześniej, bez czekania na dokładną datę osiągnięcia wieku emerytalnego.

Kardynał Nycz otrzymał sakrę biskupią w 1988 r., gdy miał zaledwie 38 lat. Do 2004 r. był biskupem pomocniczym w Krakowie i wikariuszem generalnym archidiecezji. W latach 2004-2007 kierował diecezją koszalińsko-kołobrzeską. Następnie objął archidiecezję warszawską. Funkcję metropolity warszawskiego obejmował po tym, jak zrezygnował z niej abp Stanisław Wielgus, o którym IPN ujawnił dokumenty na temat współpracy ze służbami specjalnymi PRL.

Kardynałem mianował go jesienią 2010 r. papież Benedykt XVI. Bp Tadeusz Pieronek mówił wówczas, że "kard. Nycz może spodziewać się też nowych funkcji w KEP, gdyż kardynałowie są zawsze inaczej traktowani niż biskupi czy arcybiskupi".

Wezwanie do dialogu

W sytuacjach, gdy wzrastała temperatura politycznych i światopoglądowych sporów metropolita warszawski wzywał do tonowania emocji i dialogu.

Kiedy nieznane osoby umieściły w lipcu 2020 r. tęczowe flagi i chustki z symbolem nawiązującym do ruchu anarchistycznego na warszawskich pomnikach, m.in. na figurze Chrystusa przed bazyliką św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, metropolita warszawski zaapelował, by niezależnie od wyznawanych poglądów szanować uczucia religijne ludzi wierzących. "Zaprzestańmy stosowania aktów wandalizmu i przekraczania granic w debacie publicznej" – napisał w specjalnym oświadczeniu.

W publicznych wystąpieniach wielokrotnie podkreślał, że Kościół nie jest od tego, by zajmować się sprawami politycznymi, lecz "zostawia szukanie takich rozwiązań obywatelom państwa, w którym kościół żyje i działa".

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 2018 r. kard. Nycz przypomniał, że istnieją "wartości nienegocjowalne", do których należy "godność człowieka, małżeństwo, życie ludzkie w całym jego przebiegu oraz prawo rodziców do wychowania swoich dzieci".

W ostatnich latach metropolita warszawski kilkakrotnie zabierał głos w sprawie losu uchodźców, którzy próbowali przedostać się do Europy z Afryki i krajów Bliskiego Wschodu. W czasie ekumenicznego nabożeństwa "Umrzeć z nadziei", zorganizowanego przez Wspólnotę Sant'Egidio 29 września 2020 r. kard. Nycz mówił, że "los uchodźców jest dramatycznym wołaniem, a zarazem wstydem dla chrześcijańskiego świata, dla chrześcijańskiej Europy".

"Musi być nas stać na przynajmniej mocną, symboliczną pomoc wobec tych, których trzeba przyjąć, jako sieroty niemające rodziców, niemające nawet lichego namiotu" - powiedział kard. Nycz.

Życie kardynała Kazimierza Nycza

Nycz urodził się 1 lutego 1950 r. w Starej Wsi koło Oświęcimia. W 1967 r. wstąpił do seminarium w Krakowie, święcenia kapłańskie otrzymał sześć lat później. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w Jaworznie-Szczakowej, a następnie w Raciborowicach. W 1976 r. uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Rok później został skierowany na studia na KUL, gdzie w 1981 r. obronił doktorat o realizacja odnowy katechetycznej Soboru Watykańskiego II w archidiecezji krakowskiej.

Po studiach pracował w wydziale katechetycznym krakowskiej kurii i pomagał w duszpasterstwie w parafii w Skawinie. Przez sześć lat wykładał katechetykę na PAT. W 1987 r. został wicerektorem krakowskiego seminarium duchownego. Rok później Jan Paweł II mianował ks. Nycza biskupem pomocniczym w Krakowie. Jako dewizą są słowa Ex hominibus, pro hominibus (Z ludu i dla ludu).

W episkopacie bp Nycz był przewodniczącym komisji wychowania, która w 2001 r. zatwierdziła podstawę programową katechezy i program nauczania religii. Jako biskup koszalińsko-kołobrzeski wprowadził przy parafiach katechezę pozaszkolną w małych grupach w ramach przygotowania młodzieży do bierzmowania. Wspólnotom parafialnym polecił także troskę o kontakt z młodzieżą studiującą.

Od 2010 r. kard. Nycz jest członkiem Kongregacji: ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregacji ds. Duchowieństwa, a od 2014 r. także członkiem Papieskiej Rady Kultury.

W 2013 roku uczestniczył w konklawe, na którym papieżem został wybrany Franciszek. W ramach Konferencji Episkopatu Polski metropolita warszawski od grudnia 2004 r. jest członkiem Rady Stałej KEP oraz członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec. Ponadto, jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP i przewodniczy Radzie Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

W latach 2009-2019, przez dwie pięcioletnie kadencje, kard. Nycz pełnił funkcję przewodniczącego Rady Ekonomicznej Episkopatu Polski.

Od 2013 r. jest także wielkim przeorem zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie (bożogrobców).

Od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r., decyzją papieża Franciszka, był administratorem apostolskim sede plena diecezji płockiej na czas prawnej nieobecności w diecezji biskupa płockiego.

Z jego inicjatywy ustanowiony został Ogólnopolski Dzień Dziękczynienia, który od 2008 r. jest obchodzony co roku w każdą pierwszą niedzielę czerwca. Tego dnia w kościołach całego kraju przeprowadzona jest zbiórka pieniędzy na budowę Świątyni Bożej Opatrzności.

Czytaj też: Niezwykłe słuchowisko „Z radości skakałem jak szczupak” w święta w RDC

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /JD