Rada Programowa

 
Skład Rady Programowej - „Radio dla Ciebie” S.A.
 1. Krystyna Antoszkiewicz        
 2. Krzysztof Boguta                                                 
 3. Sylwia Buźniak   
 4. Aleksander Czajkowski - Ładysz
 5. Małgorzata Cepek                           
 6. Ewa Gralewska            
 7. Łukasz Gorczyca          
 8. Joanna Kazimierska              
 9. Marzena Małek  
 10. Natalia Polubiec
 11. Magdalena Roguska              
 12.  Barbara Sułek - Kowalska
 13. Paweł Szabłowski
 14. Mirosław Wąsik
 15. Małgorzata Zakrzewska