Trzeba marzyć

Grzegorz Skrobiński cz. III

 • Nula Stankiewicz i Janusz Strobel

 • 13.03.2023
 • 51 min 05 s

Krótki opis odcinka

Gościem audycji "Trzeba Marzyć" był pianista kameralista i solista - dr Grzegorz Skrobiński. Artysta jest laureatem wielu konkursów (Wrocław 2003 — I nagro­da, Konin 1999 — II nagro­da, Łódź 2007 — III nagro­da, Warszawa 1999 — wyróż­nie­nie, Łódź 2010 — wyróż­nie­nie, Łódź 2009 — III nagro­da – z woka­list­ką Joanną Freszel, Kielce 2007 — I nagro­da – z woka­li­stą Hubertem Stolarskim oraz nagro­da dla naj­lep­sze­go pia­ni­sty-kame­ra­li­sty kon­kur­su). Koncertował na naj­waż­niej­szych sce­nach Polski: Filharmonia Narodowa, Filharmonia im. A. Rubinsteina w Łodzi, Filharmonia Wrocławska, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, Akademie Muzyczne w Łodzi, Występował z taki­mi muzy­ka­mi jak: Jakub Jakowicz, Bartłomiej Nizioł, Szymon Krzeszowiec, Agata Szymczewska, Piotr Janosik, jak rów­nież Urszula Kryger, Lutosławski Kwartet, Bartosz Bryła, Piotr Reichert, Lidia Grzanka-Urbaniak, Sebastian Wypych. O swoich początkach, marzeniach i inspiracjach opowiedział programie Nuli Stankiewicz i Janusza Strobla

Opis odcinka

Gościem audycji "Trzeba Marzyć" był pianista kameralista i solista - dr Grzegorz Skrobiński. Artysta jest laureatem wielu konkursów (Wrocław 2003 — I nagro­da, Konin 1999 — II nagro­da, Łódź 2007 — III nagro­da, Warszawa 1999 — wyróż­nie­nie, Łódź 2010 — wyróż­nie­nie, Łódź 2009 — III nagro­da – z woka­list­ką Joanną Freszel, Kielce 2007 — I nagro­da – z woka­li­stą Hubertem Stolarskim oraz nagro­da dla naj­lep­sze­go pia­ni­sty-kame­ra­li­sty kon­kur­su). Koncertował na naj­waż­niej­szych sce­nach Polski: Filharmonia Narodowa, Filharmonia im. A. Rubinsteina w Łodzi, Filharmonia Wrocławska, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, Akademie Muzyczne w Łodzi, Występował z taki­mi muzy­ka­mi jak: Jakub Jakowicz, Bartłomiej Nizioł, Szymon Krzeszowiec, Agata Szymczewska, Piotr Janosik, jak rów­nież Urszula Kryger, Lutosławski Kwartet, Bartosz Bryła, Piotr Reichert, Lidia Grzanka-Urbaniak, Sebastian Wypych.

O swoich początkach, marzeniach i inspiracjach opowiedział programie Nuli Stankiewicz i Janusza Strobla

Kategorie:

OGÓLNY OPIS PODCASTU

Trzeba marzyć

Nadajemy o nas, o naszych muzycznych przyjaciołach. Nadajemy utwory, których nie usłyszycie w „mainstreamowych” mediach. Nadajemy pozytywne myśli. Gdziekolwiek Was zastajemy w te poniedziałkowe wieczory, dobrze jest wiedzieć, że nas słuchacie!

Odcinki podcastu (741)

 • Teraz odtwarzane

  Grzegorz Skrobiński cz. III

  • 13.03.2023

  • 51 min 05 s

  • Odtwarzam
 • Grzegorz Skrobiński cz. II

  • 13.03.2023

  • 50 min 09 s

 • Grzegorz Skrobiński cz. I

  • 13.03.2023

  • 51 min 50 s

 • Agata Igras, cz. III

  • 06.03.2023

  • 50 min 38 s

 • Agata Igras, cz. II

  • 06.03.2023

  • 50 min 16 s

 • Agata Igras , cz. I

  • 06.03.2023

  • 50 min 15 s

 • Rafał Grząka cz. III

  • 27.02.2023

  • 50 min 11 s

 • Rafał Grząka cz. II

  • 27.02.2023

  • 49 min 19 s

 • Rafał Grząka cz.I

  • 27.02.2023

  • 52 min 13 s

 • Magdalena Smalara, cz. I

  • 20.02.2023

  • 50 min 50 s

1
2
3
...
73
74
75