Certyfikaty Wars i Sawa dla szkół wspierających talent. Zgłoszenia do 7 lutego

  • 18.01.2024 10:51

  • Aktualizacja: 10:55 18.01.2024

Jeszcze do 7 lutego kolejne, warszawskie szkoły mogą wnioskować o przyznanie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA. Dzięki udziałowi w projekcie placówki dołączają do warszawskiej sieci szkół, które wspierają uzdolnionych.

W tym roku rozpoczęła się 15. edycja projektu WARS i SAWA przygotowanego dla szkół (podstawowych i ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych), które chcą odkrywać zdolności u swoich uczennic i uczniów.

Obecnie już 213 placówek edukacyjnych, wyróżnionych certyfikatami WARS i SAWA, tworzy warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych. W tym roku zapraszamy kolejne szkoły, które z myślą o uzdolnionych uczennicach i uczniach, chcą dzielić się swoimi doświadczeniami, wspierać ich talenty oraz rozwój intelektualny i fizyczny – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za miejską oświatę.

Szkoły, które doskonalą swój system rozwiązań organizacyjnych, programowych i metodycznych w obszarze wspierania uzdolnionych otrzymują Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA.

Projekt WARS i SAWA jest elementem Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych. Realizowany jest od 2009 roku przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, przy partnerskim zaangażowaniu Centrum Nauki Kopernik (CNK) oraz pracowników naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Szczegółową procedurę uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA określa zarządzenie nr 641/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z 3 kwietnia 2023 roku.

Czytaj też: W stolicy obowiązuje karta praw osób w kryzysie bezdomności. Co gwarantuje?

Źródło:

RDC/Mat. pras.

Autor:

Cyryl Skiba/DJ

Kategorie: