Teatr Dramatyczny nadal bez dyrektora. Konkurs na stanowisko nierozstrzygnięty

  • 10.05.2024 15:08

  • Aktualizacja: 18:15 10.05.2024

Nie udało się wybrać nowego dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie. Żadna z osób ubiegających się o to stanowisko nie uzyskała bezwzględnej większości głosów komisji. To oznacza, że ogłoszony w lutym konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.

Nadal nie wiadomo, kto zostanie dyrektorem Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy. Komisja konkursowa nie wskazała kandydata na to stanowisko.

Żadna z osób ubiegających się o to stanowisko nie uzyskała bezwzględnej większości głosów. Oznacza to, że ogłoszony w lutym konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się siedem osób. Dziś zakończyły się dwudniowe rozmowy z kandydatkami i kandydatami. Dotyczyły kwestii prawnych, organizacyjnych i funkcjonowania teatru, a przede wszystkim programów działania oraz rozwoju instytucji, przygotowanych przez osoby startujące w konkursie. 

Komisja konkursowa obradowała w składzie: Aldona Machnowska-Góra – przedstawicielka Miasta Stołecznego Warszawy, przewodnicząca komisji; Artur Jóźwik i Aneta Subda-Kamola – przedstawiciele Miasta Stołecznego Warszawy; Małgorzata Bogajewska i Małgorzata Wdowik – przedstawicielki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ewa Leśniak – Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie; Igor Michalski – Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów; Dariusz Kraszewski – przedstawiciel Organizacji Zakładowej nr 144 NSZZ „Solidarność” w Teatrze Dramatycznym im. Gustawa Holoubka; Lidia Pronobis – przedstawicielka Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze Dramatycznym im. Gustawa Holoubka.

Co z dyrektorem Dramatycznego?

Konkurs na stanowisko nowego dyrektora teatru został rozpisany w związku z odwołaniem wcześniejszej dyrektorki Moniki Strzępki 5 stycznia.

Władze Warszawy podjęły taką decyzję w związku z nierealizowaniem przez dyrektorkę zapisów umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury i programu działania teatru, powołując się na zapisy art. 15 ust. 6 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

6 stycznia obowiązki odwołanej dyrektor przejął Mariusz Guglas, który wcześniej był zastępcą dyrektora ds. technicznych.

Losy dyrektorki Dramatycznego

W styczniu 2022 r. Monika Strzępka wygrała konkurs na prowadzenie Teatru Dramatycznego w Warszawie od 1 września. W listopadzie 2022 r. ówczesny wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł (PiS) stwierdził nieważność decyzji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie mianowania Strzępki na stanowisko dyrektorki stołecznego teatru. Powodem miał być „demonstracyjnie prezentowany radykalny feminizm”.

Radziwiłł tłumaczył, że proponowana przez Strzępkę wizja Teatru Dramatycznego nie odpowiada opisanym wymaganiom konkursowym.

Ratusz zaskarżył decyzję Radziwiłła, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 26 kwietnia 2023 r. uchylił zarządzenie wojewody mazowieckiego, na mocy którego Monika Strzępka została zawieszona w pełnieniu funkcji dyrektorki.

W efekcie tego rozstrzygnięcia Monika Strzępka objęła stanowisko dyrektorki naczelnej i artystycznej Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy. Na początku 2024 r. została jednak odwołania przez miasto.

Czytaj też: „Surrealizm. Inne mity ”. Nowa wystawa w Muzeum Narodowym

Źródło:

RDC/PAP

Autor:

RDC /PA

Kategorie: