Ostatnie przygotowania do matury 2024. Jakie przedmioty w tym roku najpopularniejsze?

  • 05.05.2024 15:39

  • Aktualizacja: 10:10 06.05.2024

We wtorek 7 maja rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 263 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Jakie przedmioty są najczęściej wybierane przez zdających w tym roku?

Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Już we wtorek początek egzaminów dojrzałości.

Ile przedmiotów jest obowiązkowych?

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego oraz dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Jak podaje CKE wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Aby uzyskać takie zwolnienie, trzeba złożyć pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub z przedmiotów dodatkowych. Z danych CKE - według stanu na 23 kwietnia - wynika, że informację o rezygnacji z egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 5,8 tys. maturzystów, czyli 2,2 proc.

Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 37,1 proc. tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 31 proc., trzy egzaminy – 24 proc., cztery egzaminy – 5 proc., pięć egzaminów – 0,6 proc., sześć egzaminów – 0,1 proc.

Jakie przedmioty najpopularniejsze?

Wśród tegorocznych absolwentów najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski – deklaracje zdawania go złożyło 183,7 tys., czyli 69,8 proc. Na drugim miejscu jest matematyka. Chce ją zdawać 72,6 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 27,6 proc. Trzecia jest geografia - chętnych jest 61,8 tys. absolwentów (23,5 proc.). Na czwartym miejscu znalazł się język polski na poziomie rozszerzonym - 52,7 tys. (20,1 proc.), na piątym: biologia - 43,5 tys. (16,5 proc.), na szóstym: chemia - 21,5 tys. (8,2 proc.), na siódmym: wiedza o społeczeństwie - 16 tys. (6,1 proc.), na ósmym: historia - 15,5 tys. (5,9 proc.), na dziewiątym: fizyka - 15,5 tys. (5,9 proc.), na dziesiątym: informatyka - 9,6 tys. (3,6 proc.), na jedenastym: historia sztuki - 3,6 tys. (1,4 proc.), na dwunastym: język niemiecki na poziomie rozszerzonym - 3 tys. (1,1 proc.).

Przystąpienie do pozostałych egzaminów zadeklarowało po mniej niż jednym procencie tegorocznych absolwentów. Chęć zdawania egzaminu z filozofii zadeklarowało 1863 absolwentów, z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym - 1745, z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym - 1153, z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym - 543, z historii muzyki - 361, z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym - 332, z języka łacińskiego i kultury antycznej - 168, z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym - 60, z języka kaszubskiego - 33, z języka białoruskiego na poziomie rozszerzonym - 32, z języka litewskiego na poziomie rozszerzonym - 28, z języka łemkowskiego - troje absolwentów. W tym roku po raz pierwszy zgłosili się absolwenci, którzy zadeklarowali chęć zdawania egzaminu z języka czeskiego. W całym kraju są to cztery osoby.

W przypadku egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym nie ma progu, który trzeba przekroczyć, by zdać egzamin. Wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, a zadeklarował chęć zdawania go na maturze, jest zwolniony z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu i automatycznie otrzymuje 100 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z tego przedmiotu.

Czytaj też: Legia Training Center w Noc Muzeów. Wiemy, co zobaczą zwiedzający

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL