Kancelaria patentowa – w czym może Ci pomóc? Odpowiadamy!

  • 26.08.2022 20:21

  • Aktualizacja: 16:28 31.08.2022

Wynalazek, logo, markę oraz design można prawnie chronić w Urzędzie Patentowym. W ubieganiu się o ich ochronę pomoże ci kancelaria patentowa. Z tego artykułu dowiesz się, czym się zajmuje kancelaria patentowa oraz czy w takiej kancelarii pracuje prawnik patentowy.

Co to jest kancelaria patentowa?

 

Rzecznicy patentowi i wspierający ich prawnicy pracujący w kancelarii patentowej, pomagają w sprawach własności intelektualnej – wspierają przedsiębiorców pod względem prawnym oraz technicznym w celu prawnej ochrony ich własności intelektualnej.

 

 

Jeśli dokonamy zgłoszenia znaku towarowego wynalazku lub designu we współpracy z kancelarią patentową, to możemy być spokojni, że zgłoszenie to zostanie opracowane i przesłane do urzędu patentowego prawidłowo. Zlecając kancelarii patentowej prowadzenie procedury zgłoszeniowej, możemy mieć pewność, że sprawa poprowadzona zostanie profesjonalnie, zaś istotne terminy będą na bieżąco monitorowane.

 

 

Kancelaria patentowa bywa też nazywana kancelarią rzeczników patentowych. Jeśli jest ona jednoosobowa, to mamy do czynienia z kancelarią rzecznika patentowego.

 

 

W jakich sprawach może ci pomóc kancelaria patentowa?

 

 

Kancelaria patentowa wspiera klientów w wyborze odpowiedniej ścieżki ochrony własności intelektualnej. Służy profesjonalnymi poradami z zakresu nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego oraz – rzecz jasna – prawa własności przemysłowej, w którego zakres wchodzą ochrona znaków towarowych, designów i wynalazków.

 

 

Specjaliści z kancelarii rzeczników patentowych prowadzą negocjacje i spory dotyczące własności intelektualnej. Dla przykładu kancelaria patentowa, przed skierowaniem sprawy do sądu, może w imieniu klienta wysłać do podmiotu naruszającego patent wezwanie o zaniechanie naruszeń. Także w przeciwnym przypadku: jeśli to klient kancelarii patentowej otrzyma tego typu wezwanie, to specjaliści z kancelarii analizują jego zasadność i pomagają w sporządzeniu nań odpowiedzi w obronie interesów klienta.

 

 

Kancelaria patentowa zajmuje się również sporządzaniem umów takich jak np. umowa o przeniesienie praw autorskich, umowa licencyjna, umowa sprzedaży praw do znaków towarowych lub patentów.

 

 

W ofercie kancelarii patentowej znajduje się również prowadzenie znaku towarowego, czyli badań legalności używania i zdolności rejestrowej danej marki, sloganu lub nazwy. Jest wysoce rekomendowane, by przeprowadzić takie badania przy wyborze nowej marki, sloganu albo nazwy firmy – ponieważ odpowiadają one na pytanie, czy poprzez używanie takiego oznaczenia klient nie będzie naruszał cudzych praw do znaków towarowych, która to ewentualność mogłaby doprowadzić do pozwu sądowego i konieczności zmiany marki.

 

 

Kancelaria rzeczników patentowych oferuje też prowadzenie badań stanu techniki oraz badań zdolności patentowej rozwiązań technicznych – istotnych w procesie ubiegania się o patent na wynalazek oraz w uzyskiwaniu dotacji, na przykład z NCBiR.

 

 

Kancelaria rzecznika patentowego opiekuje się portfolio praw własności przemysłowej klienta, dozoruje upływające terminy na przedłużanie ich ochrony i zajmuje się dokonywaniem zmian dotyczących tych praw w rejestrach urzędów patentowych.

 

 

Kto pracuje w kancelarii patentowej?

 

 

Kancelaria patentowa prowadzona jest zawsze przez rzecznika patentowego – jednego lub kilku. Rzecznik patentowy może mieć ukończone studia techniczne – dla przykładu w Kancelarii Patentowej Patentbox rzecznicy patentowi są magistrami inżynierami (architektury i elektroautomatyki przemysłowej). Takie wykształcenie jest bardzo przydatne podczas prowadzenia badań patentowych, sporządzaniu opisów i prowadzeniu postępowań przed urzędem patentowym.

 

 

Istnieją również rzecznicy patentowi z wykształceniem prawniczym, jednak nie mają oni tytułu prawnika patentowego – posługują się również mianem rzecznika patentowego.

 

 

Rzecznik patentowy reprezentuje klientów przed właściwymi urzędami w zakresie spraw o uzyskanie i utrzymanie prawnej ochrony logo i marki (jako znaków towarowych), designów (czyli wzorów przemysłowych), a także rozwiązań technicznych takich jak wzory użytkowe oraz wynalazki.

 

 

Rzecznik patentowy reprezentuje też swoich klientów przed sądami powszechnymi w sprawach własności intelektualnej. W tym zakresie może być pełnomocnikiem tak samo, jak radca prawny i adwokat.

 

 

Nierzadko w kancelarii rzecznika patentowego pracują prawnicy: radcowie prawni albo adwokaci, którzy specjalizują się w sprawach z zakresu własności intelektualnej i w zakresie prawnym, wspierają rzeczników patentowych.

 

 

Dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii patentowej?

 

 

Sprawy z zakresu własności intelektualnej, choć czasem na pozór mogą wydawać się łatwe, często okazują się w wysokim stopniu skomplikowane. Mając na uwadze ten fakt, zdecydowanie warto, by prowadzeniem takich spraw zajęła się kancelaria patentowa.

 

Kategorie: