Strefa płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku. Sąd uchylił zarządzenie wojewody

  • 25.08.2023 17:07

  • Aktualizacja: 09:50 26.08.2023

W piątek Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody uchylające w całości uchwałę o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania o obszar Saskiej Kępy i Kamionka. Tym samym przyznał rację miastu, które wniosło skargę na tę decyzję. Wojewoda już zapowiedział odwołanie od decyzji sądu.

14 kwietnia wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność w całości uchwały wprowadzającej strefę płatnego parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie. 20 kwietnia na sesji Rady Warszawy radni zadecydowali o zaskarżeniu decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W piątek, 25 sierpnia WSA wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego, a także zasądził od wojewody na rzecz m.st. Warszawy 480 zł (czterysta osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowo-administracyjnego.

„Sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, poznanie motywów rozstrzygnięcia Sądu będzie możliwe dopiero po sporządzeniu uzasadnienia” – poinformował WSA.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania będzie przysługiwała możliwość jego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Co ze strefą parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie?

Wojewoda mazowiecki, informując w kwietniu o uznaniu za nieważną uchwałę rady miasta ws. SPPN, jako powód podał m.in sprzeciw mieszkańców, brak aktualnych analiz, nieprawidłowy sposób przyjęcia uchwały.

Mieszkańcy Saskiej Kępy i Kamionka stowarzyszeni w inicjatywie „NIE! dla SPPN na Saskiej Kępie” podziękowali wojewodzie mazowieckiemu za uchylenie w całości uchwały wprowadzającej płatne parkowanie.

Z kolei wiceprezydent Warszawa Michał Olszewski zaznaczył, że miasto nie tylko jest zdziwione samym zakwestionowaniem uchwały, ale przede wszystkim jego uzasadnieniem.

„To się dzieje bardzo rzadko, aby bez dokonywania jakiejkolwiek analizy wojewoda dokonał rozstrzygnięcia wyłącznie w oparciu o materiały, które pojawiały się w mediach oraz o przesłany projekt uchwały i protokół z sesji Rady Warszawy” – stwierdził.

Czytaj też: Wybieg dla niedźwiedzi zamienił się w złotą wyspę. Co na to mieszkańcy?

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA