Coraz więcej wilków na Mazowszu. „Sytuacja może stać się naprawdę bardzo groźna”

  • 04.06.2023 13:34

  • Aktualizacja: 08:11 05.06.2023

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy o podjęcie działań mających na celu zmianę statusu wilka i  uproszczenie procedur jego odstrzału. W Polsce zwierzęta te są pod pełną ochroną i nie podlegają odstrzałom. Jak jednak mówi prezes KRIR ich populacja wciąż rośnie, a to stwarza zagrożenie.

Coraz więcej wilków w Polsce. Choć zwierzęta te są pod pełną ochroną i nie podlegają ostrzałom, to zmiany w tym zakresie chce Krajowa Rada Izb Rolniczych.

– Wilki zaczynają atakować zwierzynę, która pasie się spokojnie na pastwiskach. Z drugiej strony podchodzi on do domostw i potrafi zadusić psy, ludzie coraz bardziej się ich obawiają – mówi prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

Wilki jednak pozostają pod ochroną gatunkową.

Jest to zwierzę objęte ochroną gatunkową, a na niektórych obszarach Natura 2000 przedmiotem ochrony, więc obowiązuje wobec niego szereg zakazów, w tym między innymi zakaz umyślnego płoszenia czy niepokojenia – przypomina  rzeczniczka RDOŚ Agata Antonowicz.

Szmulewicz zaznacza jednak, że celem nie jest odstrzelenie wszystkich wilków, ale oszacowanie ich liczby.

– Żeby określić ile wilka powinno być na danym obszarze, a jak ta liczba zostanie przekroczona, to powinno się ją zredukować tak, aby wilk nie zagrażał środowisku i ludziom. Inaczej sytuacja może stać się coraz bardziej groźna – zauważa.

Odszkodowanie za wilki

Nieco ponad 50 szkód spowodowanych przez wilki zgłoszono w ubiegłym roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Najwięcej w regionie ostrołęckim. 49 wniosków zakończyło się wypłatą odszkodowania.

– W kilku wypadkach odmówiliśmy wypłaty odszkodowania, kiedy na przykład przeprowadzone badania DNA nie potwierdzały, że sprawcą był wilk, czy w przypadku, gdy wnioski nie spełniały wymogów formalnych – mówi rzeczniczka RDOŚ. 

Od początku tego roku do RDOŚ wpłynęło około 10 wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki.

Do wszystkich gmin w naszym województwie wysłaliśmy pismo, w którym przypominamy o zasadach, na jakich mogą być wypłacane odszkodowania. Prosimy też władze gminy, by przypominać, że zwierzęta na pastwisku nie mogą być na noc pozostawione bez bezpośredniej opieki – podkreśla Antonowicz.

Istotne jest zabezpieczanie pojemników na odpady, aby nie były traktowane przez wilki jako źródło łatwego pokarmu. Należy też zabezpieczać tereny pastwisk – dodaje.

Rzeczniczka RDOŚ przypomina też, jak należy postępować, gdy nasze zwierzę zostanie zaatakowane przez wilka.

Przede wszystkim trzeba niezwłocznie zwróci się do właściwego wydziału Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wówczas jest możliwość zrobienia badań genetycznych. Nie należy też nigdzie przemieszczać tych zwierząt, które padły ofiarą ataku. Należy także powiadomić lekarza weterynarii – podaje.

Według danych organizacji World Wide Found for Nature Polska (WWF) w Polsce jest teraz około 2 tysięcy wilków.

Czytaj też: Siedem nowych „czarnych punktów wodnych” na Mazowszu. Sprawdź, gdzie są

Źródło:

RDC

Autor:

RDC /PA

Kategorie: