Mazowszanie produkują coraz więcej śmieci. Dane Głównego Urzędu Statystycznego

  • 07.11.2023 20:29

  • Aktualizacja: 08:06 08.11.2023

Urząd Statystyczny w Warszawie opublikował dane, z których wynika, że najwięcej odpadów na Mazowszu wyrzucił w ubiegłym roku warszawiak, a najmniej mieszkaniec Radomia. Wiadomo również, ile śmieci w naszym województwie trafiło do odzysku.

W Warszawie na jednego mieszkańca przypadało 367 kilogramów odpadów, a w Radomiu zaledwie 242. Z kolei w Ostrołęce i w Siedlcach było podobnie — na jedną osobę przypadło ponad 260 kg. W Płocku 300 kg. 

Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego w Warszawie zaznacza, że dominowały głównie odpady zmieszane.

W ogólnej masie zebranych na Mazowszu odpadów komunalnych, dominowały odpady zmieszane - 62%. Na selektywną zbiórkę przypadało pozostałe 38% ogólnej masy odpadów — informuje Kałuski.

Do odzysku trafiło 52% wytworzonych na Mazowszu odpadów komunalnych. 

Z tego do recyklingu przeznaczono 27% odpadów, do kompostowania lub fermentacji 13%, zaś do przekształcenia termicznego z odzyskiem energii 12% — podaje Kałuski.

W 2022 roku w porównaniu z poprzednim masa odpadów komunalnych na Mazowszu wzrosła o 0,2 procent. W ubiegłym roku odnotowano wzrost segregacji papieru i tektury, szkła i odpadów biodegradowalnych. Spadła  natomiast spadła ilość metali,  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz tworzyw sztucznych.

Miasta na prawach powiatu — kto jest liderem?

Z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie wynika, że Siedlce są liderem segregacji na Mazowszu wśród miast na prawach powiatu.

Odpady zebrane selektywnie stanowiły w ubiegłym roku około 1/3 wszystkich odpadów.

Pozytywnie wyróżniały się pod tym względem Siedlce, gdzie wskaźnik przekroczył 40%. Największą część frakcji selektywnych w mazowieckich miastach na prawach powiatu stanowiły odpady biodegradowalne od 25% w Warszawie po 44% w Siedlcach — oznajmia Kałuski.

Coraz więcej śmieci

Mazowszanie produkują coraz więcej śmieci. Chodzi o odpady z gospodarstw domowych. W roku 2022 na jednego mieszkańca przypadało ich średnio aż o 10 kilogramów więcej niż rok wcześniej. 

Reporterka Radia dla Ciebie siedlczan co rozbić, żeby tę tendencję zahamować.

Najlepiej z segregacją odpadów, według danych GUS, radzą sobie mieszkańcy w powiatach: łosickim, siedleckim, garwolińskim, zwoleńskim, lipski i przysuskim. 

Czytaj też: Zawieszono wydanie decyzji środowiskowej ws. sortowni odpadów w Mławie

Źródło:

RDC

Autor:

Iwona Rodziewicz-Ornoch, Beata Głozak/JD