Zmiany administracyjne na Mazowszu. Przybędzie 11 nowych miast

  • 03.12.2023 13:56

  • Aktualizacja: 13:58 03.12.2023

Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą spodziewać się zmian administracyjnych. Od nowego roku przybędzie aż 11 nowych miast. — Cieszymy się, bo jest to swojego rodzaju forma promocyjna — tak o nadaniu praw miejskich mówi wójt Odrzywołu Marian Kmieciak.

Na Mazowszu przybędzie jedenaście nowych miast. Najwięcej z nich, bo aż siedem, pojawi się na południu województwa.

W regionie radomskim miastami zostaną: Odrzywół, Przytyk, Magnuszew, Ciepielów, Głowaczów, Gielniów i Sienno. Pierwsza z tych miejscowości prawa miejskie straciła po powstaniu styczniowym. O zmianę statusu  wnioskowała Rada Gminy. 

Wójt Odrzywołu Marian Kmieciak podkreśla, że nadanie praw miejskich to przede wszystkim prestiż i promocja.

— Nie spodziewamy się zysków. Różnię się tym od burmistrza mojej gminy, że to jest tylko zmiana tytułu, natomiast obowiązki są takie same. Podchodzimy od tego na spokojnie, ale cieszymy się, bo jest to swojego rodzaju forma promocyjna — mówi Kmieciak.

Odzyskanie praw miejskich

Po 160 latach prawa miejskie odzyska również Przytyk w powiecie radomskim.

Wójt gminy Dariusz Wołczyński cieszy się, że to szansa na zdobycie większych środków unijnych. Uspokaja również mieszkańców, że żadne opłaty nie wzrosną.

— O opłacie za wodę i ścieki decydują  Wody Polskie. Jeśli chodzi o pozostałe opłaty, daniny, podatki, to o tym decydują radni — tłumaczy Wołczyński.

 Na Mazowszu od Nowego roku miastami zostaną także gminy: Maciejowice, Dobre, Osieck, Siennica.

Czytaj też: 800+ bez składania dodatkowych wniosków. „Zmiana nastąpi automatycznie”

Źródło:

RDC

Autor:

Iwona Rodziewicz-Ornoch/JD