Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Lalka

  • 18.02.2024 10:14

  • Aktualizacja: 10:07 18.02.2024

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Lalka, na pięć kolejnych sezonów artystycznych - przekazano na stronie Urzędu m.st. Warszawy. Termin składania ofert mija 15 kwietnia.

Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Lalka. Kandydatki i kandydaci powinni spełnić wymagania formalne: posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie, posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych lub w pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury, oraz minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Jednym z kryteriów preferowanych przez komisję konkursową jest - jak wskazano - doświadczenie przy realizacji projektów teatralnych dla dzieci.

Do kiedy składać oferty?

Osoby zainteresowane powinny przedstawić 5-letni program bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru, z uwzględnieniem określonych wymagań. Wymagania oraz formalne kryteria wyboru znaleźć można w ogłoszeniu konkursowym, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty na konkurs należy złożyć osobiście lub przesłać do 15 kwietnia do godz. 16. "Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od końcowego terminu składania ofert" - podano.

"Miasto Stołeczne Warszawa, zwane dalej Organizatorem, oczekuje, że dyrektor Teatru Lalka będzie podtrzymywał dotychczasowy profil instytucji: repertuarowego teatru lalkowego wystawiającego przedstawienia dla dzieci i młodzieży. Prezentowane w Teatrze spektakle powinny zachować wysoką jakość dramaturgiczną i plastyczną oraz wpisywać się w najważniejsze nurty współczesnego lalkarstwa i teatru formy. W repertuarze powinno znaleźć się miejsce dla klasycznych tekstów, także w nowych opracowaniach, ale również dla przedstawień opartych na dziełach współczesnych" - napisano w ogłoszeniu konkursowym.

Jak zaznaczono, "program powinien zakładać współpracę z doświadczonymi twórcami i twórczyniami, a także debiutantami i debiutantkami". "Liczba premier przygotowanych przez instytucję powinna być adekwatna do budżetu, którym dysponuje. Ważnym aspektem działalności nowego dyrektora powinno być także stworzenie jak najlepszych warunków do pracy i wzmacnianie zespołu aktorskiego Teatru" - wyjaśniono.

"Istotną częścią działalności Teatru, która powinna zostać zachowana i rozwijana, jest edukacja teatralna skierowana do dzieci i młodzieży. Organizator oczekuje dbałości o utrzymanie zróżnicowanej, interesującej oferty warsztatów oraz innych aktywności rozwijających artystyczną wrażliwość oraz zwiększających liczbę widzów i widzek Teatru" - napisano w ogłoszeniu konkursowym.

Podkreślono, że "organizatorowi zależy na tym, by przestrzeń Teatru była przyjazna, włączająca, otwarta na oczekiwania i wymagania różnorodnej, młodej publiczności". "Dyrektor Teatru powinien podejmować działania mające na celu zapewnienie dostępności architektonicznej oraz dostępności spektakli dla osób ze szczególnymi potrzebami. Teatr powinien dbać o komfort i oczekiwania dotychczasowej publiczności, jak i otwierać się na nowych odbiorców i nowe odbiorczynie" - napisano.

"Teatr Lalka powinien być miejscem przyciągającym całe rodziny, które będą mogły wspólnie spędzać czas podczas przedstawień artystycznych oraz innych aktywności przewidzianych w ofercie" - podkreślono w informacji.

Długa historia teatru

Teatr Lalka powstał w Samarkandzie, gdzie w maju 1945 r. założyła go – pod nazwą Teatr Lalek Niebieskie Migdały – deportowana ze Lwowa scenografka i historyczka sztuki Janina Kilian-Stanisławska. Po repatriacji do Polski teatr początkowo wystawiał sztuki w Krakowie, a w 1948 r. przeniósł się do Warszawy.

W 1950 r. instytucja przyjęła obecną nazwę, od 1955 r. jej siedzibą jest Pałac Kultury i Nauki. W 1992 r. połączyła się z Teatrem Lalek Fraszka.

"Teatr Lalka uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach i przeglądach teatralnych, na których regularnie otrzymuje wyróżnienia i nagrody" - przypomniano w ogłoszeniu konkursowym.

Dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Lalka od 2016 r. jest historyk sztuki i reżyser, dr hab. Jarosław Kilian. Jest on absolwentem Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Był stypendystą British Council i Departamentu Stanu USA. Odbył staż reżyserski u Petera Brooka w Wiedniu. Jest profesorem Akademii Teatralnej (AT) im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Był wieloletnim dziekanem Wydziału Reżyserii AT. W latach 1999-2010 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Polskiego w Warszawie. Reżyseruje m.in. opery, widowiska plenerowe, spektakle dla dzieci i przede wszystkim europejską i polską klasykę teatralną – dzieła Słowackiego, Fredry, Moliera i Szekspira.

Najnowsza premiera stołecznego Teatru Lalka - "O dwóch takich, co ukradli księżyc" wg Kornela Makuszyńskiego, w reż. Jarosława Kiliana - odbyła się 16 grudnia 2023 r.

Czytaj też: Zmarł Witold Olejarz. Wieloletni dyrektor naczelny Teatru Rampa miał 76 lat

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL

Kategorie: