SN uwzględnił kasację Z. Ziobry. Ojciec, który znęcał się nad niemowlęciem, będzie sądzony jeszcze raz

  • 12.10.2023 15:44

  • Aktualizacja: 15:45 12.10.2023

Sąd raz jeszcze będzie musiał rozstrzygnąć, jaką karę orzec wobec Daniela G. za znęcanie się nad nowo narodzonym synkiem i dwukrotną próbę doprowadzenia go do śmierci. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację PG Zbigniewa Ziobry, według którego 15 lat więzienia wymierzone G. było zbyt łagodne. Teraz sprawa trafi do ponownego rozpoznania w II instancji, przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, w części orzeczenia o karze wobec mężczyzny.

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Zbigniewa Ziobry w sprawie ojca, który znęcał się nad niemowlęciem. Sędzia Barbara Skoczkowska w uzasadnieniu czwartkowego wyroku SN wskazała, że sąd powinien w szerszym zakresie wziąć pod uwagę kwestie społecznej szkodliwości czynu, zamiaru sprawcy oraz "oceny tego, że chodzi o ojca, który w zasadzie od pierwszego dnia znęcał się nad swoim nowo narodzonym dzieckiem". - Dopiero, jak sąd apelacyjny w sposób prawidłowy oceni te wszystkie okoliczności, które powinny być oceniane przy wymiarze kary, wówczas będzie możliwe orzeczenie właściwej kary i wymierzenie jej stosownie co do tego czynu - powiedziała sędzia.

- Na obecnym etapie trudno powiedzieć, czy rzeczywiście ta kara jest rażąco niewspółmierna. Dopiero zbadanie tych wszystkich okoliczności będzie pozwalało na ocenę wymiaru kary wobec tego skazanego - zastrzegła sędzia Skoczkowska.

Dwukrotnie usiłował doprowadzić do śmierci synka

Chodzi o dramat dziecka, który rozpoczął się tuż po narodzeniu w lipcu 2018 r. Jego biologiczny ojciec, 31-letni wówczas operator koparki Daniel G., szczególnie okrutnie znęcał się nad chłopcem. Jak ustalono, mężczyzna dwukrotnie usiłował doprowadzić do śmierci synka. Za pierwszym razem sprawca rzucił z całą siłą dzieckiem o podłogę. Innym razem uderzał synka wielokrotnie twardym narzędziem w głowę powodując rozległe obrażenia.

Podczas postępowania sprawca mówił, że w ten sposób chciał zapewnić sobie "bezstresową opiekę nad dzieckiem" i "uciszyć" jego płacz. Jak podali śledczy, tylko przypadek sprawił, że dziecko nie zmarło. Do rodziny przyszedł bowiem z niezapowiedzianą wizytą kontrolną pracownik socjalny, który zauważył obrażenia chłopca i wezwał pogotowie.

W czerwcu 2020 r. Sąd Okręgowy Warszawa–Praga uznał Daniela G. winnym znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i skazał go za to na 15 lat więzienia, pozbawił go praw publicznych na 5 lat i nakazał zapłacenie 30 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego syna.

Po apelacji warszawski sąd apelacyjny orzekł w lipcu 2021 r., że mężczyzna znęcał się nad dzieckiem i dwukrotnie usiłował zabić syna. Mimo rozszerzenia kwalifikacji prawnej czynu sąd ten nie zmienił jednak wymiaru orzeczonej kary.

Kara zbyt niska

Od tego wyroku Prokurator Generalny skierował do SN skargę kasacyjną, w której wniósł o uchylenie części orzeczenia dotyczącego wymiaru kary. Jego zdaniem doszło do rażącej niewspółmierności kary. Jak podkreślił, zbrodnia zabójstwa ma zdecydowanie większy ciężar gatunkowy niż zbrodnia spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała.

- Chociaż sąd apelacyjny zauważył, że działanie oskarżonego i wynikające z niego skutki, zestawione z przewagą fizyczną sprawcy nad ofiarą i cechami osobowości napastnika przemawiają nad ustaleniem, iż mógł on przewidzieć i godził się na pozbawienie życia swego synka, to jednak nie znalazło to odzwierciedlenia w wymiarze kary - zaznaczono w skardze.

W skardze zaznaczono także, że Daniel G. znęcał się nad synkiem praktycznie od dnia jego narodzin i to w wyniku zdecydowanie nagannej i błahej motywacji, jaką był m.in. płacz dziecka. Zwrócono też uwagę, że mężczyzna nie udzielił pomocy cierpiącemu chłopcu i - co więcej - odwodził matkę dziecka od wezwania pomocy lekarskiej.

Jak pisał PG, przestępstwo zostało popełnione na szkodę małoletniego, nieporadnego ze względu na wiek, co - jego zdaniem - rzutuje nie tylko na stopień społecznej szkodliwości czynu, ale stanowi szczególną dyrektywę sądowego wymiaru kary i jest okolicznością obciążającą.

W kasacji PG oceniono, że postulowana w tej sprawie przez prokuraturę kara 25 lat więzienia była całkowicie adekwatna do wysokiego stopnia winy i społecznej szkodliwości popełnionego czynu. W związku z czwartkowym wyrokiem SN zdecydował także o zastosowaniu aresztu tymczasowego wobec G.

Czytaj też: Gangsterskie porachunki? W strzelaninie w Żyrardowie zginął 42-latek. Mieszkańcy są przerażeni

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL