Kto zaprojektuje trzecią linię warszawskiego metra? Zgłosiła się tylko jedna firma

  • 10.02.2024 10:43

  • Aktualizacja: 16:34 10.02.2024

Poznaliśmy oferty w przetargu na zaprojektowanie pierwszego odcinka linii M3. Na nowej trasie znajdzie się siedem stacji, w tym sześć nowych. Budowa powinna ruszyć w 2028 roku. Na zaprojektowanie nowej linii Warszawa przeznaczyła ponad 80 mln złotych. Ostatecznie ofertę złożył tylko jeden podmiot. Kwota złożonej oferty wynosi ponad 78 mln złotych. Wykonawca projektu będzie miał trzy lata na realizację.

Ofertę na zaprojektowanie linii metra M3 ze stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław złożyło konsorcjum w składzie: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (lider) oraz Metroprojekt Sp. z o.o. Kwota złożonej oferty wynosi ponad 78 mln zł brutto. Miasto zarezerwowało na ten projekt kwotę ponad 81,5 mln zł.

Na nowej trasie, o długości ponad 8 km, znajdzie się siedem stacji, w tym sześć nowych. Budowa tej linii powinna ruszyć w 2028 roku. Pierwsi pasażerowie pojadą nią kilka lat później.

Zadanie wykonawcy to przygotowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zamówienie będzie podzielone na kilka etapów – m.in. opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji, uzyskanie decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej, opracowanie projektów budowlanych wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Komisja przetargowa będzie teraz analizować ofertę pod względem formalnym i merytorycznym.

„Na realizację przedmiotu zamówienia wykonawca będzie miał 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (nie licząc nadzoru autorskiego, który przewidziany jest na okres od rozpoczęcia do zakończenia robót budowlanych, wykonywanych w ramach odrębnej umowy, jednak nie dłużej niż do końca 2032 roku)” - wyjaśnił ratusz.

Jakie stacje na M3?

Przetarg dotyczy pierwszego odcinka M3, który będzie miał 8,1 km długości. Znajdą się tam stacje: Stadion Narodowy (od początku projektowana i wybudowana jako węzeł przesiadkowy), a także sześć nowych, czyli projektowanych:

  • Dworzec Wschodni
  • Mińska
  • Wiatraczna
  • Ostrobramska
  • Jana Nowaka-Jeziorańskiego
  • Gocław

W kolejnych etapach linia M3 ma zostać przedłużona pod Wisłą w kierunku Siekierek, a dalej – przez Sielce – do skrzyżowania z linią M1 na wysokości stacji Racławicka. Dalej M3 będzie przebiegać przez Wyględów aż do stacji PKP Żwirki i Wigury, gdzie skrzyżuje się z przyszłą linią M4.

Docelowo M3 będzie liczącą 15 stacji linią obwodową – zamiast kierować się bezpośrednio do centrum, będzie przebiegać łukiem wokół centrum i dowozić pasażerów do wszystkich linii: M1, M2, M4, M5.

Budowa M4 — czy to możliwe?

W marcu na sesji budżetowej Rady Miasta odbędzie się głosowanie nad zapewnieniem funduszy na prace przedprojektowe dla linii M4 (26 km, 23 stacje + STP). Ich cel to opracowanie wstępnego projektu koncepcyjnego, pozwalającego na: ustalenie stref wpływu obiektów metra na otoczenie; wykonanie badań i dokumentacji geologicznej; analiz w zakresie technicznym, środowiskowym, eksploatacyjnym, możliwości podziału linii M4 na odcinki i kolejności ich realizacji – niezbędnych na dalszych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Obecnie w Warszawie powstają trzy ostatnie stacje na bemowskim odcinku linii M2, czyli: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Budowana jest również stacja techniczno-postojowa Karolin. To ostatni etap prac na tej linii, która w całości wydłuży się o kolejne 4 km tuneli i będzie oddana do użytku w 2026 roku. Sieć metra liczyć będzie wówczas 46 km – z 42 stacjami.

Czytaj też: Mieszkańcy chcą wind, ale nie ma na to pieniędzy. Co z kładką przy Międzynarodowej?

Źródło:

RDC/PAP

Autor:

Przemysław Paczkowski/DJ