Wojewoda zlecił służbom kontrolne ws. udaremnienia powstania nielegalnego składowiska odpadów

  • 10.08.2023 20:11

  • Aktualizacja: 12:26 11.08.2023

W związku z potencjalnym zagrożeniem powstania nowego, nielegalnego składowiska odpadów w gminie Dąbrówka wojewoda Tobiasz Bocheński zlecił dziś podległym służbom, w trybie natychmiastowym, dokonanie wszelkich, koniecznych czynności kontrolnych – poinformował zespół prasowy Wojewody Mazowieckiego.

„W ostatnich dniach do służb podległych Wojewodzie Mazowieckiemu spływały głosy zaniepokojenia ze strony mieszkańców gminy Dąbrówka w powiecie wołomińskim. Wśród nich dominowały obawy obywateli, iż wycinka drzew na prywatnych działkach w dwóch miejscowościach, może stanowić asumpt do powstania nielegalnego składowiska odpadów” – przekazał w komunikacie przesłanym do zespół prasowy wojewody mazowieckiego.

Jak zaznaczono, dla wskazanych przez mieszkańców nieruchomości – w miejscowościach Ludwinów i Kowalichy w gminie Dąbrówka – nie wydano żadnych zgód, ani pozwoleń na gromadzenie odpadów. „Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadzi w piątek oględziny we wskazanym terenie” – zapowiedział zespół prasowy wojewody.

„Będzie to już druga, prewencyjna kontrola w tym miejscu. O zaistniałej sytuacji zostali poinformowani: Starosta Wołomiński, Wójt Gminy Dąbrówka, Policja oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska” – podał zespół.

Dodatkowo ws. nielegalnej wycinki drzew interweniowała policja, która będzie podejmowała czynności przewidziane przepisami prawa.

„Służby roztoczą specjalny nadzór nad miejscem potencjalnego, nielegalnego składowiska odpadów tak, by jego powstanie uniemożliwić oraz by zapewnić pełne respektowanie przepisów prawa ochrony środowiska” – zaznaczył zespół prasowy wojewody.

Czytaj też: Nielegalne składowiska odpadów na Mazowszu. Część z nich może usunąć Polska Grupa Zbrojeniowa

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA