Sejmowa komisja kultury o sprawie tantiem z internetu. Filmowcy pikietowali

  • 11.06.2024 14:58

  • Aktualizacja: 07:58 13.06.2024

Sejmowa komisja kultury zajmowała się dziś nowelizacją ustawy na rzecz poprawy środowiska filmowego i artystycznego. Chodzi o tantiemy. Jak alarmują twórcy, filmowcy nie dostają od gigantów streamingowych ani grosza, nawet za milionowe wyświetlenia. W tej sprawie trwała też przed Sejmem pikieta.

We wtorek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Dzięki nowym przepisom, twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych i słowno-muzycznych mają mieć prawo do tantiem z tytułu eksploatacji ich dzieł w internecie.

Wiceminister kultury Andrzej Wyrobiec zaapelował o jak najszybsze procedowanie projektu ustawy z uwagi na grożące Polsce wysokie kary finansowe przewidziane przez Komisję Europejską w marcu 2023 r. - Polska jest ostatnim krajem, w którym dyrektyw wciąż nie wdrożono - przypomniał Wyrobiec, dodając, że projekt bazuje na rozwiązaniach przygotowanych przez poprzedni rząd. - Dlatego ufamy, że projekt może liczyć na szerokie poparcie w Sejmie, bo jest w interesie polskiej kultury - dodał.

- Rozwiązania, które proponujemy, powodują, że polska regulacja, choć wprowadzona z kilkuletnim opóźnieniem, będzie należeć do najbardziej korzystnych w całej Unii, jeśli chodzi o zabezpieczenie interesów świata kultury - powiedział Wyrobiec.

- MKiDN widzi konieczność wprowadzenia kolejnych oczekiwanych zmian w ustawie o prawie autorskim. Uważamy, że prace powinny być kontynuowane w formie dialogu ministerstwa z uprawnionymi użytkownikami, wydawcami, producentami, organizacjami i wszystkimi zainteresowanymi - wyjaśnił wiceminister.

Przypomniał także o działaniu Forum Prawa Autorskiego. Zostało ono powołane w styczniu 2013 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego. Jest stałą platformą dyskusji o zagadnieniach związanych z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Filmowcy ws. tantiem protestowali przed Sejmem.

- Chcemy pokazać, że jesteśmy środowiskiem zjednoczonym - mówi reżyserka Katarzyna Warzecha. - Reprezentuje nas bardzo dużo organizacji filmowych, które dzisiaj tutaj przyszły, aktorów, scenarzystów, reżyserów, operatorów i wiele innych profesji filmowych i chcemy pokazać, że bardzo nam tym zależy, to jest nasza przyszłość, to jest coś dla nas bardzo ważnego i nie chcemy odbiegać od standardów europejskich - wyjaśnia.
 
   
- Jesteśmy jedynymi artystami w Unii Europejskiej którzy nie dostają tantiem za wykonaną pracę - mówi aktor Bogdan Kalus. - Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Jeżeli płacimy abonament telewizyjny, jeżeli płacimy za streamingi internetowe, no to dlaczego to nie działa w dwie strony. A to musi działać w dwie strony, bo to sankcjonuje ustawa Unii Europejskiej - tłumaczy.
 
 

 

 
- Przychody ze streamingów nam się po prostu należą - mówi aktorka Maria Czykwin. - Nam artystom, przy czym te pieniądze to jest naprawdę kropla porównaniu z tym, co zarabiają duże platformy streamingowe. Więc bądźcie z nami. Oglądacie, wiemy o tym i wspierajcie artystów, bo to się po prostu należy - wskazuje.
 
   
Pikieta pod Sejmem potrwała do godziny 21.00.

Dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które mają zostać wdrożone do prawa krajowego, zostały przyjęte 17 kwietnia 2019 r. Pierwsza z nich, zwana dyrektywą SATCAB II, ma stworzyć warunki umożliwiające szersze rozpowszechnianie w państwach członkowskich programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich.

Druga zaś, zwana dyrektywą DSM, była unijną odpowiedzią na wyzwania związane z rozwojem technologii cyfrowych w obszarze prawa autorskiego. Przepisy wprowadzają m.in. nowe formy dozwolonego użytku utworów, przedmiotów praw pokrewnych i baz danych (eksploracja tekstów i danych, zwielokrotnianie dla zachowania zbiorów dziedzictwa kulturowego) oraz istotnie modyfikują formy już istniejące w unijnym prawie (korzystanie z utworów na potrzeby edukacji zdalnej). "Dyrektywa ta wprowadza także nowe zasady dotyczące wynagradzania twórców i wykonawców, mające zapewnić, aby należne im wynagrodzenie było godziwe" - zapisano w projekcie.

Czytaj też: „Nie mamy ze streamów ani grosza”. Pikieta środowiska filmowego przed Sejmem

Źródło:

PAP/RDC

Autor:

Adrian Pieczka/PL

Kategorie: