Fundusze Europejskie dla zdrowego Mazowsza: co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich 20 lat?

  • 18.03.2024 09:08

  • Aktualizacja: 10:19 18.03.2024

Od ponad dwóch dekad mieszkańcy Mazowsza są beneficjentami programów unijnych. Wystarczy się dobrze rozejrzeć, by zaobserwować, jak wiele firm czy instytucji publicznych skorzystało z funduszy europejskich, aby rozpocząć lub rozszerzyć swoją działalność z korzyścią dla gospodarki i społeczności lokalnej.

Przez ostatnich 20 lat zrealizowano ponad 14 tysięcy projektów, których łączna wartość wyniosła 20,5 mld zł.

To, co bezcenne i najważniejsze dla wielu z nas to zdrowie. Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej poprawiła się jakość i dostępność usług zdrowotnych oraz standardy leczenia chorób przewlekłych i nowotworowych. Wyremontowano i doposażono w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną wiele placówek m.in. Radomski Szpital Specjalistyczny, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Józefowie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku czy Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka.

Co warte podkreślenia dzięki Funduszom Europejskim mamy dostęp do najnowszych, medycznych technologii. Przykładem jest opracowanie metody diagnostycznej, która przyczyniła się do zwiększenia profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów, oraz umożliwia dokładniejsze monitorowanie przebiegu terapii w leczeniu onkologicznym.

Zestawiając to z utworzeniem pierwszej w Polsce kliniki „Budzik” dla dzieci w śpiączce, widzimy, jak odpowiednie finansowanie sprawia, że idea przekuwa się w realną i konkretną pomoc.

W perspektywie na lata 2021-2027 zostaną przyznane kolejne środki unijne na łączną kwotę około 9,5 mld zł. O wsparcie będą mogły ubiegać się m.in.: samorządy instytucje nauki i edukacji, organizacje społeczne, zakłady opieki zdrowotnej, instytuty badawcze czy przedsiębiorcy.

Więcej o projektach wspierających rozwój Mazowsza i aktualnych naborach dowiesz się na www.funduszeuedlamazowsza.eu . Możesz odwiedzić też jeden z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu lub zadzwonić na infolinię: 801 101 101.

Kategorie: