Głosowanie korespondencyjne w wyborach do PE. Kiedy mija termin zgłoszeń?

  • 25.05.2024 11:54

  • Aktualizacja: 11:45 25.05.2024

Ostatnia chwila, żeby zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Termin mija w poniedziałek. W Radiu dla Ciebie sprawdziliśmy, kto może głosować korespondencyjnie oraz co musi zrobić, aby w ten sposób oddać swój głos.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce już po raz piąty. Wybranych zostanie 53 posłów na pięcioletnią kadencję.

Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie upływa 27 maja 2024 r.  W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić swoje dane, które są gromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców. Jeżeli okaże się, że adres miejsca, pod którym mamy oddać głos, jest nieaktualny, można złożyć np. wniosek o zmianę miejsca głosowania zgodny z aktualnym adresem zamieszkania.

Kto może głosować korespondencyjnie?   

W wyborach można głosować korespondencyjnie, jeżeli wyborca spełnia choć jeden z następujących warunków:  

  • jest osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Pakiet wyborczy zostanie dostarczony do skrzynki pocztowej wyborcy, zgodnie ze wskazanym adresem, przez pracowników Poczty Polskiej. Po oddaniu głosu kopertę zwrotną należy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na terenie dzielnicy m.st. Warszawy lub w dniu wyborów osobiście dostarczyć do obwodowej komisji wyborczej.

Głosowanie z zaświadczeniem

Cały czas można złożyć wniosek:

  • o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz
  • w sprawie zmiany miejsca głosowania.

Jeżeli wyborca nie jest pewien, gdzie będzie przebywać w dniu wyborów – należy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Na podstawie tego dokumentu będzie można  oddać swój głos w każdej obwodowej komisji wyborczej w kraju lub za granicą. Ważne, aby dobrze zabezpieczyć ten dokument. Zaświadczenie wydawane jest tylko raz i jego utrata będzie oznaczała brak możliwości oddania głosu. 

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w każdym urzędzie gminy w kraju. Za granicą zaświadczenie wyda Konsul RP. Sprawa załatwiana jest od ręki i bezpłatnie.

Termin na uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania mija 6 czerwca br.

Czytaj też: Minister Cyfryzacji: od czerwca, dzięki zastrzeżeniu numeru PESEL, unikniemy wyłudzenia kredyt

Źródło:

Mat.pras.

Autor:

RDC /DJ

Kategorie: