Rząd przyjął uchwałę ws. Tarczy Wschód

  • 10.06.2024 18:06

  • Aktualizacja: 18:05 10.06.2024

Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek na wyjazdowym posiedzeniu w Białymstoku uchwałę ws. ustanowienia „Narodowego Programu Odstraszania i Obrony - Tarcza Wschód”, którą przedłożył minister obrony narodowej — poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

W pierwszej części posiedzenia Rady Ministrów, które odbyło się w Białymstoku, rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia „Narodowego Programu Odstraszania i Obrony - Tarcza Wschód” wraz z uchwałą w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Polski. Obrady rządu rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy tragicznie zmarłego żołnierza, który został zaatakowany na granicy polsko-białoruskiej. Posiedzenie Rady Ministrów będzie kontynuowane 12 czerwca w Warszawie.

Według komunikatu KPRM „rząd zamierza utworzyć kompleksową infrastrukturę obronną na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji”.

Na program, który ma być realizowany w latach 2024-28, przewidziano 10 mld zł. Zawiera on przygotowanie do obrony terenów przygranicznych poprzez zwiększenie tzw. zdolności przeciwzaskoczeniowych, w tym budowę systemu wykrywania, ostrzegania i śledzenia opartego na sieci stacji bazowych, wysuniętych baz operacyjnych (hubów logistycznych), sieci bunkrów/ukryć dla systemów rażenia oraz rozwinięcie infrastruktury na potrzeby systemów antydronowych.

Ograniczaniu mobilności przeciwnika mają służyć budowa rowów przeciwczołgowych, przygotowanie kamufletów (min podziemnych) do wysadzania dróg i mostów, pogłębianie rowów melioracyjnych, wzmocnienie naturalnych uwarunkowań terenu.

Aby zapewnić mobilność wojskom w programie przewiduje się np. gromadzenie konstrukcji mostowych przy przeszkodach wodnych, przygotowanie przyczółków z dojazdami, przygotowanie osi przepraw drogowych przez umacnianie brzegów i wzmacnianie dróg dojazdowych), dostosowanie nośności wybranych obiektów inżynieryjnych do wagi sprzętu.

Zapewnienie bezpieczeństwa wojska oraz ochrony ludności cywilnej rząd zamierza osiągnąć budując takie obiekty jak ukrycia z konstrukcji lekkich lub prefabrykowanych, podziemne magazyny środków bojowych i sprzętu wojskowego, rozbudowę rejonów obrony.

Założenia programu premier Donald Tusk zaprezentował 18 maja. Kilka dni później przedstawiciele MON z szefem resortu, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego gen. Wiesławem Kukułą przedstawili szczegóły. Program zakłada prace na 700 km granicy, w tym 400 km przy granicy z Białorusią. Pierwsze instalacje mają powstać w przyszłym roku. Podawany koszt 10 mld zł obejmuje same materiały. MON zakłada, że na program uzyska dofinansowanie europejskie

Czytaj też: Strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Premier: przyjęliśmy uchwałę

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /DJ