Reforma pieczy zastępczej weszła w życie. Powiaty nie mogą odmówić przyjęcia dzieci z innego rejonu

  • 01.02.2023 09:44

  • Aktualizacja: 09:46 01.02.2023

Nowe zasady przydzielania dzieci do rodzin zastępczych w kryzysowych sytuacjach. Weszły w życie zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nie będzie już blokowania miejsc w powiecie, a dzieci, w przypadku braku możliwości w regionie, będą mogły trafić do rodzin mieszkających dalej.

- Od 1 lutego Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza przede wszystkim rejestry, które będę obowiązywały na terenie całego kraju. Będą dostępne dla instytucji, będą dostępne dla sądów - mówi Katarzyna Sobieska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

 Sąd będzie widział liczbę wolnych miejsc w rodzinach zastępczych bądź w rodzinnych domach dziecka i wówczas będzie mógł, jak do tej pory, zapytać się organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, czy jest możliwość umieszczenia dziecka w tej rodzinie zastępczej zawodowej – dodaje.

Koniec w blokowaniem miejsc

To może oznaczać, że sąd, gdy nie będzie wolnych miejsc w powiecie, będzie wskazywał rodzinę z innego rejonu Polski.

- Do tej pory było tak, że do rodzinnych form czy do innych form pieczy zastępczej z terenu danego powiatu dzieci mogły trafiać tylko na dany powiat i nie było takich możliwości, żeby sąd np. umieścił dzieci z innego powiatu w tym danym powiecie, nawet jeżeli były tam wolne miejsca w pieczy zastępczej. I to było tak zwane blokowanie miejsc. Starosta zazwyczaj odmawiał w takich przypadkach, troszcząc się o potencjalne potrzeby dzieci ze swojego powiatu -  mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

W momencie, kiedy rodzina zastępcza będzie miała tak zwany komplet dzieci i dziecko z naszego powiatu miałoby iść na przykład do Krakowa, to uważam, że powstanie problem, ponieważ te więzi się zatracają, a przecież nikt od nas z Płocka nie będzie jechał tyle kilometrów do Krakowa – zauważa Bogumiła Stasiewicz z Radzanowa pod Płockiem, która prowadzi zawodową rodzinę zastępczą.

Jednak to oznacza również, że dzieci zawsze trafią do rodziny zastępczej, a nie do Domu Dziecka, gdy w jego powiecie nie będzie miejsc w pieczy zastępczej.

Czytaj też: Uczniowie wykluczeni komunikacyjnie. "Dzieci muszą zwalniać się z lekcji"

Źródło:

RDC

Autor:

RDC