Lodołamacze prawie gotowe do ochrony Wisły od Płocka do Włocławka

  • 29.11.2023 21:56

  • Aktualizacja: 22:20 29.11.2023

W nadchodzącym sezonie zimowym do ochrony przeciwpowodziowej Zbiornika Włocławskiego wyznaczono osiem lodołamaczy. Stacjonując w porcie przy włocławskiej zaporze, będą one w gotowości do rozpoczęcia lodołamania od 1 grudnia tego roku do 30 marca przyszłego roku.

Zbiornik Włocławski to największy sztuczny akwen w Polsce, który rozciąga się na Wiśle od okolic Płocka do Włocławka. Zalew ten ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do 2 km. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej tamy i elektrowni.

Anna Truszczyńska, rzecznika Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne (PGW) Wody Polskie przekazała w środę, że do ochrony tego akwenu i tamtejszego stopnia wodnego przewidziano osiem lodołamaczy, w tym sześć jednostek podstawowych – Orkan, Sokół, Lew, Gepard, Bawół i Niedźwiedź oraz dwie jednostki rezerwowe – Jaguar i Mors.

Lodołamacze w gotowości

Lodołamacze będą w gotowości do rozpoczęcia lodołamania w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 30 marca 2024 r. – podkreśliła Truszczyńska. Jak wyjaśniła, wyznaczone miejsce postoju jednostek, których zadaniem będzie np. w razie potrzeby praca w rejonie jazu stopnia wodnego w celu rozdrabniania napływającej kry lodowej, to zakładowy port Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku, czyli port przy tamtejszej zaporze.

Do pracy w rejonie jazu włocławskiej tamy wyznaczono dwa lodołamacze, dwa kolejne, tzw. czołowe do wyłamywania rynny w pokrywie lodowej, a dwa następne, tzw. liniowe do utrzymywania drożności wyłamanej rynny.

W zależności od sytuacji lodowej na zbiorniku do pracy przy lodołamaniu mogą zostać w każdej chwili skierowane dwa dodatkowe lodołamacze będące w rezerwie – zaznaczyła rzeczniczka RZGW. Dodała, iż załoga wszystkich ośmiu lodołamaczy została obsadzona przez pracowników PGW”, przy czym „wszyscy członkowie załóg posiadają niezbędne uprawnienia żeglugowe.

Zima na Wiśle

Jak zapowiedziała Truszczyńska, do 1 grudnia tego roku, w ramach przygotowań do okresu zimowego, zostaną doszczelnione przez nurków zasuwy jazu stopnia wodnego we Włocławku, zamontowana zostanie też przegroda śryżowa w miejscowości Popłacin poniżej Płocka, której zadaniem jest zatrzymanie śryżu (początkowe stadium powstawania lodu – przyp. red.) przed Zbiornikiem Włocławskim – jej demontaż następuje po zaniku zjawisk lodowych na rzece.

Niezwykle istotne znaczenie dla bezpieczeństwa powodziowego gmin położonych w sąsiedztwie Wisły ma remont budowli hydrotechnicznych. Odpowiedni ich stan techniczny zwiększa bezpieczeństwo ludności mieszkającej w sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych – podkreśliła jednocześnie rzeczniczka RZGW. Jak wspomniała, pracami w tym zakresie objęto miejscowości Łęg Suchodół i rejon doliny Kępa Polska Czerwonka.

Ponadto, jak co roku przeprowadzono konserwację wałów przeciwpowodziowych oraz zapory czołowej i zapór bocznych zlokalizowanych w sąsiedztwie Zbiornika Włocławskiego i rzeki Wisły – dodała Truszczyńska. Wyjaśniła przy tym, że w celu zabezpieczenia terenów położonych w sąsiedztwie Zbiornika Włocławskiego wykonano remont konstrukcji żelbetowej brzegu basenu i systemu odwadniającego pompowni Modzerowo, która wchodzi w skład zespołu budowli hydrotechnicznych stopnia wodnego Włocławek – obiekt odwadnia tereny położone pomiędzy zaporą boczną i drogą krajową nr 62.

Według rzeczniczki RZGW, jak każdego roku, wykonano prace konserwacyjne na kompleksach melioracyjnych obiektu hydrotechnicznego we Włocławku, które wraz z pompowniami odwadniają tereny w sąsiedztwie Zbiornika Włocławskiego. Obecnie prowadzony jest remont progu podpiętrzającego dolne stanowisko włocławskiej zapory.

Udrażnianie koryta Wisły w rejonie Płocka

Jak podkreśliła Truszczyńska, w najbliższym czasie planowane jest również przeprowadzenie prac związanych z udrażnianiem koryta Wisły w rejonie Płocka, przy czym zakres tych prac obejmuje usunięcie w każdej z dwóch lokalizacji do 5 tys. metrów sześc. materiału z dna Zbiornika Włocławskiego i odłożenie go przy brzegu, na miejsce tymczasowego składowania.

W związku z planem realizowania prac pogłębiarskich na większą skalę wykonano inwentaryzację przyrodniczą oraz złożono wnioski o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z przedłożeniem raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zaznaczyła rzeczniczka RZGW.

Akcje lodołamania

Ostatni raz duża akcja lodołamania na wiślanym Zbiorniku Włocławskim była prowadzona od 13 lutego do 1 marca 2021 r. W tym czasie, z powodu znacznego przyboru rzeki alarm przeciwpowodziowy obowiązywał w Płocku oraz w siedmiu położonych nad rzeką gminach powiatu płockiego: Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Słupno, Bodzanów, Nowy Duninów i Słubice. W rejonie Kępy Polskiej utworzył się wtedy zator lodowy, który ograniczał swobodny przepływ wody. Zatory lodowe powstały wówczas także w rejonie Woli Brwileńskiej i Dobrzykowa.

Wezbrana z początkiem 2021 r. Wisła zalała m.in. bulwary w Płocku, podtapiając znajdujące się tam obiekty, podtopiła też ul. Gmury i znajdujące się tam osiedle domów jednorodzinnych, z których czasowo ewakuowano mieszkańców. Zagrożone zalaniem były również ujęcia wody dla miasta oraz dla głównego zakładu produkcyjnego Orlenu. W działaniach przeciwpowodziowych, oprócz służb Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie i miejscowych samorządów, uczestniczyli także strażacy, policjanci, strażnicy miejscy oraz żołnierze WOT.

Czytaj też: Wykluczenie transportowe na Mazowszu. „Do przystanku trzeba iść cztery kilometry”

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA