Łosiowisko

Latowicz ponownie miastem

 • Piotr Szymon Łoś

 • 18.12.2022
 • 54 min 43 s

Krótki opis odcinka

Dnia 1 stycznia 2023, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, Latowicz (pow. miński) zyska prawa miejskie. Będzie to historyczny powrót praw miejskich dla niego, gdyż Latowicz prawa miejskie uzyskał w 1420 roku, a potwierdzone miał przez księcia mazowieckiego Janusza I w roku 1423. W wyniku wielu wydarzeń historycznych (potop szwedzki, powstania listopadowe i styczniowe, jak też nieprawidłowości w zarządzaniu burmistrzów), organizm miejski był osłabiony. Ukazem carskim w 1869 roku Latowicz utracił więc prawa miejskie i został gminą wiejską, co było również represją ze strony caratu. Mimo zniszczeń wojennych, Latowicz nie stracił nigdy wyraźnego układu urbanistycznego, dzięki czemu - między innymi - świadomość wyższego statusu osady pozostała. Współczesna, udana próba powrócenia do praw miejskich wiąże się z koniecznością rozwiązania konkretnych problemów, jak też jest elementem promocji osady miejskiej o bardzo bogatej i ciekawej historii.  Początkiem uroczystości, związanych z przywróceniem praw miejskich, jest niedzielny (18.12.2022) Jarmark Bożonarodzeniowy, organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wielgolesie (patronat "Radia dla Ciebie"). O jarmarku, o Kole Gospodyń Wiejskich, o zaletach statusu miasta, jak też o historii Latowicza, w programie mówili: Agnieszka Proczka, sołtys Wielgolasu i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Aneta Samulik, członki KGW w Wielgolesie, Bogdan Świątek-Górski, wójt Latowicza oraz Arkadiusz Reda, zastępca wójta Latowicza.

Opis odcinka

Dnia 1 stycznia 2023, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, Latowicz (pow. miński) zyska prawa miejskie. Będzie to historyczny powrót praw miejskich dla niego, gdyż Latowicz prawa miejskie uzyskał w 1420 roku, a potwierdzone miał przez księcia mazowieckiego Janusza I w roku 1423. W wyniku wielu wydarzeń historycznych (potop szwedzki, powstania listopadowe i styczniowe, jak też nieprawidłowości w zarządzaniu burmistrzów), organizm miejski był osłabiony. Ukazem carskim w 1869 roku Latowicz utracił więc prawa miejskie i został gminą wiejską, co było również represją ze strony caratu. Mimo zniszczeń wojennych, Latowicz nie stracił nigdy wyraźnego układu urbanistycznego, dzięki czemu - między innymi - świadomość wyższego statusu osady pozostała. Współczesna, udana próba powrócenia do praw miejskich wiąże się z koniecznością rozwiązania konkretnych problemów, jak też jest elementem promocji osady miejskiej o bardzo bogatej i ciekawej historii. 

Początkiem uroczystości, związanych z przywróceniem praw miejskich, jest niedzielny (18.12.2022) Jarmark Bożonarodzeniowy, organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wielgolesie (patronat "Radia dla Ciebie").

O jarmarku, o Kole Gospodyń Wiejskich, o zaletach statusu miasta, jak też o historii Latowicza, w programie mówili: Agnieszka Proczka, sołtys Wielgolasu i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Aneta Samulik, członki KGW w Wielgolesie, Bogdan Świątek-Górski, wójt Latowicza oraz Arkadiusz Reda, zastępca wójta Latowicza.

Kategorie:

OGÓLNY OPIS PODCASTU

Łosiowisko

Historia, tradycje, zabytki, ciekawi ludzie. Dwory, pałace, wiejskie chaty, dworce kolejowe. Przyroda: rzeki, lasy, zwierzęta. Kultura, zróżnicowanie wyznaniowe i kulturowe, mniejszości narodowe. Literatura i opowieści ludzi wsi. A wszystko jak u Reja: między panem, wójtem i plebanem. Mazowsze, Podlasie, Kurpie, ziemia radomska. Regionalizm na tle kultury oraz historii kraju i narodu. 

Odcinki podcastu (595)

 • Oblicza polskiej szlachty - wystawa portretów

  • 12.05.2024

  • 43 min 56 s

 • Z historii Papierni Królewskiej w Jeziornie

  • 03.05.2024

  • 39 min 41 s

 • Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego (SPSW)

  • 03.05.2024

  • 49 min 32 s

 • Konstytucja 3 Maja i Zamek Królewski w dobie Sejmu Wielkiego

  • 03.05.2024

  • 45 min 15 s

 • Tytus Dzieduszycki Sas - w 90. rocznicę urodzin

  • 28.04.2024

  • 47 min 58 s

 • 80-lecie I LO w Wołominie - wspomnienia Tadeusza Kielaka, cz. 2

  • 21.04.2024

  • 44 min 49 s

 • 80-lecie I LO w Wołominie - wspomnienia Tadeusza Kielaka, cz. 1

  • 14.04.2024

  • 46 min 50 s

 • Jerzy Kosiński - żołnierz i urzędnik z Podlasia

  • 07.04.2024

  • 53 min 46 s

 • Wielkanoc w tradycji na wsi koło Tłuszcza

  • 31.03.2024

  • 46 min 18 s

 • Drewnica – z historii lecznictwa psychiatrycznego na Mazowszu

  • 24.03.2024

  • 49 min 56 s

1
2
3
...
58
59
60