Łosiowisko

Latowicz ponownie miastem

 • Piotr Szymon Łoś

 • 18.12.2022
 • 54 min 43 s

Krótki opis odcinka

Dnia 1 stycznia 2023, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, Latowicz (pow. miński) zyska prawa miejskie. Będzie to historyczny powrót praw miejskich dla niego, gdyż Latowicz prawa miejskie uzyskał w 1420 roku, a potwierdzone miał przez księcia mazowieckiego Janusza I w roku 1423. W wyniku wielu wydarzeń historycznych (potop szwedzki, powstania listopadowe i styczniowe, jak też nieprawidłowości w zarządzaniu burmistrzów), organizm miejski był osłabiony. Ukazem carskim w 1869 roku Latowicz utracił więc prawa miejskie i został gminą wiejską, co było również represją ze strony caratu. Mimo zniszczeń wojennych, Latowicz nie stracił nigdy wyraźnego układu urbanistycznego, dzięki czemu - między innymi - świadomość wyższego statusu osady pozostała. Współczesna, udana próba powrócenia do praw miejskich wiąże się z koniecznością rozwiązania konkretnych problemów, jak też jest elementem promocji osady miejskiej o bardzo bogatej i ciekawej historii.  Początkiem uroczystości, związanych z przywróceniem praw miejskich, jest niedzielny (18.12.2022) Jarmark Bożonarodzeniowy, organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wielgolesie (patronat "Radia dla Ciebie"). O jarmarku, o Kole Gospodyń Wiejskich, o zaletach statusu miasta, jak też o historii Latowicza, w programie mówili: Agnieszka Proczka, sołtys Wielgolasu i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Aneta Samulik, członki KGW w Wielgolesie, Bogdan Świątek-Górski, wójt Latowicza oraz Arkadiusz Reda, zastępca wójta Latowicza.

Opis odcinka

Dnia 1 stycznia 2023, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, Latowicz (pow. miński) zyska prawa miejskie. Będzie to historyczny powrót praw miejskich dla niego, gdyż Latowicz prawa miejskie uzyskał w 1420 roku, a potwierdzone miał przez księcia mazowieckiego Janusza I w roku 1423. W wyniku wielu wydarzeń historycznych (potop szwedzki, powstania listopadowe i styczniowe, jak też nieprawidłowości w zarządzaniu burmistrzów), organizm miejski był osłabiony. Ukazem carskim w 1869 roku Latowicz utracił więc prawa miejskie i został gminą wiejską, co było również represją ze strony caratu. Mimo zniszczeń wojennych, Latowicz nie stracił nigdy wyraźnego układu urbanistycznego, dzięki czemu - między innymi - świadomość wyższego statusu osady pozostała. Współczesna, udana próba powrócenia do praw miejskich wiąże się z koniecznością rozwiązania konkretnych problemów, jak też jest elementem promocji osady miejskiej o bardzo bogatej i ciekawej historii. 

Początkiem uroczystości, związanych z przywróceniem praw miejskich, jest niedzielny (18.12.2022) Jarmark Bożonarodzeniowy, organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wielgolesie (patronat "Radia dla Ciebie").

O jarmarku, o Kole Gospodyń Wiejskich, o zaletach statusu miasta, jak też o historii Latowicza, w programie mówili: Agnieszka Proczka, sołtys Wielgolasu i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Aneta Samulik, członki KGW w Wielgolesie, Bogdan Świątek-Górski, wójt Latowicza oraz Arkadiusz Reda, zastępca wójta Latowicza.

Kategorie:

OGÓLNY OPIS PODCASTU

Łosiowisko

Odcinki podcastu (542)

 • 21.05.2023

  • 21.05.2023

  • 41 min 12 s

 • 07.05.2023

  • 07.05.2023

  • 45 min 11 s

 • Poetyckie ścieżki Mazowsza

  • 02.05.2023

  • 46 min 38 s

 • Z historii Nadarzyna

  • 30.04.2023

  • 52 min 19 s

 • 23.04.2023

  • 23.04.2023

  • 51 min 11 s

 • Stacja Muzeum WGL

  • 16.04.2023

  • 42 min 42 s

 • Wielkanoc na Mazowszu

  • 09.04.2023

  • 51 min 49 s

 • Palmy wielkanocne

  • 02.04.2023

  • 50 min 25 s

 • Mazowsze średniowieczne

  • 19.03.2023

  • 47 min 54 s

 • Makatka europejska w Tłuszczu

  • 12.03.2023

  • 50 min 44 s

1
2
3
...
53
54
55