Anna S. Dębowska

Autor audycji

Anna S. Dębowska – od 2002 roku związana z „Gazetą Wyborczą”, pisze głównie o muzyce klasycznej. Na jej łamach, od 2005 r. relacjonowała Konkursy Chopinowskie w Warszawie.

Studiowała grę na skrzypcach i altówce na Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie UMFC), absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie (magister sztuki w zakresie wiedzy o teatrze).

Prowadzi audycję słowno-muzycznej „Klasyka czy powaga” w radiu RDC.

Od 2009 roku jest redaktor naczelną „Beethoven Magazine”, pisma wydawanego przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena. 

Od 2019 odpowiada za program gali muzyki klasycznej towarzyszącej rozdaniu nagród fonograficznych „Fryderyk”.  

Autor zdjęcia: Mateusz Skwarczek/Agencja Wyborcza