„Balladyna” na egzaminie ósmoklasisty [ARKUSZ]

  • 23.05.2023 07:50

  • Aktualizacja: 13:58 24.05.2023

Rozprawka o tym, czy od nas samych zależy, jakimi jesteśmy ludźmi lub opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów lektury obowiązkowej – takie tematy do napisania mieli do wyboru uczniowie VIII klas szkół podstawowych na egzaminie pisemnym z języka polskiego. W Polsce do egzaminu przystępuje 502,8 tysięcy uczniów, z czego na samym Mazowszu blisko 77 tysięcy. Egzamin potrwa trzy dni — dziś język polski, jutro matematyka, a w środę język obcy.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023. JĘZYK POLSKI [ARKUSZ]

Ósmoklasiści zakończyli już pisać egzamin z języka polskiego. Rozpoczął się godzinie 9:00. Na Mazowszu przystąpiło do niego blisko 77 tysięcy uczniów. 

Ostatni uczniowie, którzy mieli przedłużony czas do 3 godzin opuścili sale. 

Na egzaminie z polskiego uczniowie mieli do rozwiązania 18 zadań. Odnosiły się one m.in. do tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego i tekstu nieliterackiego. Pierwszy z nich to fragment "Balladyny" Juliusza Słowackiego (scena wyboru Balladyny na króla), drugi to fragment artykułu Jolanty Marii Berent "Odblokuj swój talent".

Uczniowie musieli też napisać tekst własny – wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów. Jeden z nich to temat o charakterze argumentacyjnym, drugi to temat o charakterze twórczym.

Tematy wypracowań

Pierwszy z tematów do wyboru brzmiał: "Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego".

Drugi temat brzmiał: "Napisz opowiadanie o Twoim spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Wasza wspólna przygoda przekona Cię, że swój cel osiąga ten, kto wytrwale do niego dąży. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową".

Niezależnie od tego, który temat wybrali ósmoklasiści, wypracowanie powinno liczyć co najmniej 200 wyrazów.

Obowiązkowe lektury

Lista lektur obowiązkowych dla klas VII i VIII w roku szkolnym 2021/2022 (zgodna z wymaganiami egzaminacyjnymi) przywołana została w arkuszu egzaminacyjnym. Na liście tej są: Charles Dickens "Opowieść wigilijna", Aleksander Fredro "Zemsta", Jan Kochanowski: wybór fraszek i trenów, w tym tren VII, VIII, Aleksander Kamiński "Kamienie na szaniec", Adam Mickiewicz: "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady część II", "Pan Tadeusz" (całość), Antoine de Saint-Exupéry "Mały Książę", Henryk Sienkiewicz: "Quo vadis", "Latarnik" i Juliusz Słowacki "Balladyna".

W arkuszu przywołano też inne lektury obowiązkowe dla klasy VII i VIII (zgodne z podstawą programową), do których również uczniowie mogli się odwołać. Na tej liście są: Jan Kochanowski - tren I, V, Ignacy Krasicki - "Żona modna", Adam Mickiewicz - wybrany utwór z cyklu "Sonety krymskie", Stefan Żeromski - "Syzyfowe prace", Sławomir Mrożek - "Artysta", Melchior Wańkowicz - "Tędy i owędy" (wybrany reportaż).

Najcięższy na egzaminie był stres — mówili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 218 w Warszawie.

Egzamin będzie trwał przez trzy najbliższe dni. W pierwszym dniu uczniowie pisali egzamin z języka polskiego. W drugim dniu, w środę — 24 maja, będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek - 25 maja, egzamin z języka obcego nowożytnego.

Nastroje przed egzaminem ósmoklasisty

Przed Szkołą Podstawową nr 218 w Aninie był nasz reporter. Adrian Pieczka. Uczniowie zapytani o nastroje przed egzaminem, odpowiadali, że są pozytywnej myśli mimo lekkiego stresu.

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Anna Frenkiel, informuje, że zarówno na Mazowszu jak i w całym kraju przeważa język angielski. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki.

Do egzaminu w całym województwie mazowieckim przystępuje 76 tysięcy 712 uczniów, z czego niewiele ponad 500 osób wybrało inny język spośród: niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego — infromruje Frenkiel. 

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Osoby, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie podejdą teraz egzaminów będą mogły to zrobić w terminie dodatkowym — w dniach 12-14 czerwca.

Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że przystąpienie do egzaminu warunkuje ukończenie szkoły podstawowej. Egzamin dodatkowy przeprowadzany będzie 12, 13 i 14 czerwca — dodaje Frenkiel.

Wymagania egzaminacyjne a podstawa programowa

Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca br.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia — to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Czytaj też: Kamila Pszczółka radomskim Rzecznikiem Praw Ucznia

Źródło:

RDC/PAP

Autor:

Adrian Pieczka/JD