„Nic nas nie zaskoczyło”. Ósmoklasiści po egzaminie z matematyki [ARKUSZ]

  • 24.05.2023 07:43

  • Aktualizacja: 14:00 24.05.2023

Drugi dzień egzaminu ósmoklasistów. Dziś uczniowie zmierzyli się matematyką. Na napisanie egzaminu mieli sto minut. Wczoraj odbył się egzamin z języka polskiego. Na Mazowszu przystąpiło do niego blisko 77 tysięcy uczniów.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023. MATEMATYKA [ARKUSZ]

Drugi dzień egzaminów — dziś ósmoklasiści pisali matematykę.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach, stwierdzili, że 100 minut  to zdecydowanie za długo na tak prosty egzamin. Ósmoklasiści poradzili sobie zadaniami zamkniętymi i otwartymi w około godzinę.

Reporterka RDC Olga Kwaśniewska zapytała uczniów o ich wrażenia po egzaminie. 

Egzaminów nie można nie zdać - ale od ich wyników zależy, do której szkoły ponadpodstawowej dostaną się absolwenci podstawówek.

Język Polski na egzaminie 

W poniedziałek ósmoklasiści zakończyli pisać egzamin z języka polskiego. Na Mazowszu przystąpiło do niego blisko 77 tysięcy uczniów. 

Na egzaminie z polskiego uczniowie mieli do rozwiązania 18 zadań. Odnosiły się one m.in. do tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego i tekstu nieliterackiego. Pierwszy z nich to fragment "Balladyny" Juliusza Słowackiego (scena wyboru Balladyny na króla), drugi to fragment artykułu Jolanty Marii Berent „Odblokuj swój talent". Uczniowie musieli też napisać tekst własny – wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów. Jeden z nich to temat o charakterze argumentacyjnym, drugi to temat o charakterze twórczym. Uczniowie musieli też napisać tekst własny – wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów. Jeden z nich to temat o charakterze argumentacyjnym, drugi to temat o charakterze twórczym.

Matematyka — wymogi podczas egzaminu

Ósmoklasiści na napisanie egzaminu mają sto minut.

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem I również linijkę. Ósmoklasiści nie mogą korzystać z kalkulatorów, ani mieć ze sobą telefonów komórkowych. W arkuszu są zadania otwarte i zamknięte.

Uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Sprawdzian jest obowiązkowy. Trzeba go napisać by ten etap edukacji. Nie da się go nie zdać, ale wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich.

Jutro uczniowie podejdą do egzaminu z języka obcego nowożytnego. Musi to być język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wczoraj zdawali egzamin z języka polskiego.

Czytaj też: „Balladyna” na egzaminie ósmoklasisty [ARKUSZ]

Źródło:

RDC

Autor:

Adrian Pieczka/JD