Piotr Szymon Łoś

Redaktor

Moimi pasjami są radio, sernik, szwendanie się po wsi i turystyczna jazda na rowerze” W zawodzie dziennikarskim od 1993 roku, od początku w Polskim Radiu RDC, najpierw w Redakcji Informacji, potem w Publicystyce. Ponadto ma na koncie publikacje prasowe w „Życiu Warszawy”, „Najwyższym czasie”, „Spotkaniach z zabytkami”, prasie lokalnej. Obecnie w RDC prowadzi audycję "Rody i Rodziny Mazowsza", w której prezentuje rody, które są lub były związane z Warszawą i Mazowszem. Ponadto jest autorem audycji "Łosiowisko", "Odkrywamy Mazowsze" i "Sekrety Mazowsza". Pasjonuje go historia regionu Mazowsza i Podlasia, dzieje ziemiaństwa polskiego. Jest autorem biogramów naukowych dla Instytutu Historii PAN (słownik ziemian), prelegentem w sesjach popularno-naukowych na ww. tematy, autorem książki „Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku” (wyd. Rytm 2006, wyróżnienie w Nagrodzie im. Prof. Jerzego Łojka za ww. książkę). E-m@il: piotr.los@rdc.pl