Małgorzata Wojciechowska

Małgorzata Wojciechowska

Główny Specjalista ds. Finansowych

Kierownik Działu Kadr

malgorzata.wojciechowska@rdc.pl Tel. 022 645 56 74