Komisja weryfikacyjna orzekła w sprawach kolejnych trzech stołecznych nieruchomości

  • 29.03.2023 21:28

  • Aktualizacja: 21:08 29.03.2023

Komisja weryfikacyjna ds. stołecznej reprywatyzacji orzekła w środę w sprawach trzech kolejnych stołecznych nieruchomości - poinformowano w komunikacie komisji. Chodzi o budynki przy ulicach: Kwiatowej 22, Stoczkowskiej 6 i Nowy Świat 53.

Jak poinformowano, w sprawie nieruchomości przy Kwiatowej 22 w całości stwierdzono nieważność decyzji prezydenta Warszawy z maja 2014 r. "Prezydent stronami postępowania i adresatami decyzji uczynił pięć osób - właścicieli wyodrębnionych lokali - które zmarły" - uzasadniono.

Podobnie w całości stwierdzono nieważność decyzji prezydenta Warszawy z lipca 2008 r. w sprawie nieruchomości przy ul. Stoczkowskiej 6. "Komisja dostrzegła, że prezydent Warszawy wadliwie za strony postępowania i beneficjentów decyzji uznał spadkobierców nabywcy praw i roszczeń dekretowych" - przekazano.

"Nadto organ ustanowił prawo użytkowania wieczystego do gruntu, który wykraczał poza teren nieruchomości hipotecznej, zatem organ prowadził postępowanie i wydał rozstrzygnięcie co do gruntu, który nie był objęty wnioskiem dekretowym" - wskazano odnosząc się do nieruchomości przy ul. Stoczkowskiej.

Z kolei w odniesieniu do nieruchomości przy ul. Nowy Świat 53 komisja stwierdziła w części nieważność decyzji burmistrza gminy Warszawa-Centrum z grudnia 2001 r. Uznała, że w zakwestionowanej części wadliwie stronami postępowania i beneficjentami decyzji uczyniono spadkobierców podmiotów, którzy nabyli prawa i roszczenia do nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej.

Ostatnie z orzeczeń komisji, to jedno z kolejnych podjętych z podobnym uzasadnieniem. Przed kilkoma tygodniami do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiło pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka o to, czy nabywcy roszczeń dekretowych mają uprawnienia w administracyjnych sprawach reprywatyzacyjnych.

Pytanie RPO było pokłosiem orzeczeń NSA z sierpnia i października ub.r., w których sąd ten wskazywał, że nabycie roszczeń reprywatyzacyjnych nie musi skutkować uprawnieniami takiego nabywcy w procedurze administracyjnej. Wówczas NSA zmienił wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w których wcześniej WSA uchylił decyzje komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji. NSA zaś uchylił wyroki WSA i oddalił skargi na decyzje komisji.

Tamte orzeczenia NSA odbiły się głośnym echem w środowisku prawniczym i mediach. Jak wówczas uzasadniał ten sąd "nie zawsze skutki czynności cywilnoprawnej powodują powstanie praw podmiotowych w sferze prawa administracyjnego". "Dzieje się tak tylko wtedy, gdy ustawodawca wyraźnie to unormował" - wskazywał. Według składów NSA, które wydały zeszłoroczne orzeczenia "sama bowiem podstawa cywilnoprawna zawarcia takiej umowy (nabycia udziału w prawach i roszczeniach - red.) nie tworzy interesu prawnego w procedurze administracyjnej prowadzonej na podstawie dekretu warszawskiego".

Czytaj też: Reprywatyzacja. Akt oskarżenia przeciw b. prezesowi spółki Plater

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL

Kategorie: