Czy zawsze należy zadbać o wystawienie świadectwa energetycznego?

  • 22.09.2023 11:04

  • Aktualizacja: 11:33 22.09.2023

28 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja „Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków". Odtąd każda nieruchomość musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, zwane potocznie świadectwem energetycznym. Ma to na celu promowanie budownictwa bardziej efektywnego energetycznie. Czym jest świadectwo energetyczne i czy każdy właściciel nieruchomości musi je posiadać?

  • Świadectwa charakterystyki energetycznej — co warto wiedzieć? 
  • Posiadanie świadectw charakterystyki energetycznej 
  • W jaki sposób uzyskać świadectwo energetyczne podczas budowy obiektu budowlanego?

Świadectwa charakterystyki energetycznej — co warto wiedzieć? 

Świadectwo energetyczne to dokument, który zawiera informacje o zapotrzebowaniu nieruchomości na energię potrzebną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji oraz chłodzenia. Pomagają one wyliczyć roczne zapotrzebowanie na energię oraz orientacyjne koszta wynikające z użytkowania energii. Dane te prezentowane są w formie klasy energetycznej, która określa ilość energii niezbędnej do utrzymania odpowiedniej temperatury w budynku. Świadectwo zawiera też informacje odnośnie poprawy energetycznej budynku.

Oprócz tego, w świadectwie charakterystyki energetycznej muszą też znaleźć się informacje dotyczące samego budynku — adres, powierzchnia użytkowa, rodzaj zabudowy oraz metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej.

Świadectwo energetyczne jest ważne przez okres 10 lat. Okres ten może być jednak krótszy, jeśli w budynku były wykonywane prace, takie jak: docieplenie, wymiana okien czy wymiana źródła ciepła — mogą one bowiem zmienić charakterystykę energetyczną budynku lub jego części.

Istotne jest również, że świadectwo energetyczne mieszkania może być przekazany zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Posiadanie świadectw charakterystyki energetycznej 

Właściciel mieszkania lub domu jest zobowiązany do posiadania świadectwa energetycznego, jeśli planuje je w przyszłości odsprzedać lub wynająć. Jeśli podczas procesu sprzedaży lub wynajmu nieruchomości właściciel nie przekaże dokumentu, będzie zagrożony karą grzywny, sięgającą nawet 5 tysięcy złotych.

Obowiązek posiadania świadectwa dotyczy również inwestora, który musi je załączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Jeśli jednak posiadasz nieruchomość tylko na własny użytek, nie ma konieczności, abyś posiadał świadectwo energetyczne.

W jaki sposób uzyskać świadectwo energetyczne podczas budowy obiektu budowlanego?

Dokument może wystawić tylko kwalifikowany specjalista ds. efektywności. Pełna lista uprawnionych do wystawienia świadectwa znajduje się w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Zadbaj o wystawienie świadectwa energetycznego pi zakończeniu budowy obiektu budowlanego, co zagwarantuje możliwość użytkowania lokalu. 

Kategorie: