Po trzech latach jest pierwszy zainteresowany stypendium lekarskim w pow. węgrowskim

  • 20.05.2023 14:57

  • Aktualizacja: 14:44 20.05.2023

Po zmianie zasad pojawiło się zainteresowanie. Do Starostwa Powiatowego w Węgrowie zgłosiła się pierwsza osoba chętna do pobierania stypendium lekarskiego. Przez trzy ostatnie lata żaden student medycyny się na to nie zdecydował. Władze powiatu przygotowały dwa stypendia. Ostatnie zgłoszenia przyjmowane są do końca maja.

Od trzech lat nie pojawił się żaden chętny na podjęcie stypendium dla studentów uczelni medycznych w powiecie węgrowskim. Po zmianie zasad w końcu pojawiło się zainteresowanie. Jest pierwsza osoba chętna do pobrania stypendium lekarskiego.

Jak objaśnia starosta Ewa Besztak, ze względu braku zainteresowania zostało zwiększone wsparcie oraz wydłużone do 10 miesięcy w roku. 

 — Można się zgłaszać do nas do końca maja. Muszą to być studenci kierunków lekarskich IV, V, VI rok, czyli końcowe roczniki. Podpisujemy umowę, a później będziemy oczekiwać w naszych strukturach medycznych powiatu węgrowskiego na pracę tych lekarzy —  mówi Besztak.

Stypendium a wymogi

Władze powiatu węgrowskiego przygotowały dwa stypendia, liczą też, że zainteresowanie nimi będzie większe, gdy będą mogli z nich skorzystać studenci kierunku lekarskiego na siedleckim uniwersytecie. 

Osoba, która ubiega się o stypendium, musi spełniać następujące kryteria:

  • jest studentem IV, V lub VI roku uczelni medycznej o kierunku lekarskim,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o stypendium,
  • nie korzysta z przerwy w studiach, takich jak urlop dziekański,
  • zobowiąże się do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia pracy w SPZOZ w Węgrowie. Okres zatrudnienia nie może być krótszy niż okres pobierania stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z określonymi w regulaminie załącznikami należy składać osobiście w sekretariacie starostwa w Węgrowie lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Administracyjno-Społecznym starostwa. Regulamin oraz druki wniosków są dostępne na stronie www.powiatwegrowski.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja.

Czytaj też: Przyszli lekarze z Akademii Mazowieckiej czekają na prosektorium

Źródło:

RDC

Autor:

RDC /JD