EUROPA DLA CIEBIE. 20 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ | MAZOWIECKA DEBATA

  • 26.04.2024 18:19

  • Aktualizacja: 18:46 26.04.2024

Z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do UE Radio dla Ciebie przygotowało mazowiecką debatę „Europa dla Ciebie. 20 lat w Unii Europejskiej”. W studiu im. Agnieszki Osieckiej Agnieszka Gozdyra, gospodyni tego wyjątkowego spotkania podsumowała mijające lata ze swoimi gośćmi. W debacie udział wzięli m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik czy wojewoda Mariusz Frankowski.

Z okazji zbliżającej się 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej RDC zorganizowało debatę z samorządowcami Mazowsza. Na naszej antenie poruszyliśmy tematy takie, jak dotacje, edukacja, rozbudowa infrastruktury czy wpływ Unii Europejskiej na polską wieś. Naszymi gośćmi byli najważniejsi politycy województwa mazowieckiego.

W debacie udział wzięli:

  • Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego,
  • Mariusz Frankowski – wojewoda mazowiecki,
  • Iwona Kowalczuk – wiceprezydentka Ciechanowa,
  • Michał Olszewski – wiceprezydent Warszawy,
  • prof. Jacek Sierak – kierownik Zakładu Finansów Samorządu Terytorialnego SGH.

Polska w Unii Europejskiej

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, stanowiącego prawną podstawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Oficjalne unijne uroczystości odbyły się wieczorem 1 maja w Dublinie. Irlandia pełniła bowiem wówczas rotacyjne półroczne przewodnictwo UE. 25 flag państw Unii przy dźwiękach „Ody do radości” Ludwiga van Beethovena zostało wciągniętych na maszty przed siedzibą prezydent Irlandii Mary McAleese. Państwowe uroczystości odbyły się również na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Polska wstąpiła do Unii Europejskiej wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami.

Członkostwo w UE ma wpływ na rozwój gospodarczy Polski poprzez m.in. regulacje unijne (w szczególności te dotyczące jednolitego rynku), handel zagraniczny, transfery z budżetu UE, bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz swobodny przepływ osób.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.

Źródło:

RDC

Autor:

RDC /PA