Siedem nowych „czarnych punktów wodnych” na Mazowszu. Sprawdź, gdzie są

  • 02.06.2023 19:18

  • Aktualizacja: 15:14 03.06.2023

Na Mazowszu pojawi się w tym roku siedem nowych „czarnych punktów wodnych”, m.in. nad Wisłą: w Warszawie przy „Plaży Saskiej”, w Górze Kalwarii w rejonie dzikiej plaży przy przeprawie czołgowej i w Płocku od Oddziału Żeglarsko Motorowodnego PTTK „Morka” do kompleksu konferencyjnego „Naftoremont”.

Siedem nowych „czarnych punktów wodnych” pojawi się w województwie mazowieckim.

W piątek na molo w Płocku odbyła się zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego prezentacja nowych „czarnych punktów wodnych” w tym regionie, czyli oznakowanych miejsc zidentyfikowanych jako szczególnie niebezpieczne. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele policji i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR).

Gdzie nowe czarne punkty wodne?

„Dzikie kąpieliska czy wyrobiska mogą wydawać się atrakcyjne, jednak są bardzo zdradliwe. Wątpliwości rozwiewają tablice ostrzegawcze, które są wyraźnym sygnałem, że tu nie należy się kąpać. I jest to rzetelna informacja o tym, że jest tu niebezpiecznie. Nie ignorujmy jej. Nie warto ryzykować zdrowia i życia” – powiedział m.in. marszałek Mazowsza Adam Struzik, cytowany w komunikacie samorządu wojewódzkiego.

Jak przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, nowe „czarne punkty wodne”, oznaczone czarnymi tablicami z żółtym ostrzeżeniem – napisem i znakiem graficznym – pojawią się w tym roku w siedmiu miejscach, w tym:

  • nad Wisłą w Warszawie „Plaża Saska” na prawym brzegu;
  • w Płocku od Oddziału Żeglarsko Motorowodnego PTTK „Morka” w kierunku kompleksu konferencyjnego „Naftoremont”
  • w Górze Kalwarii w rejonie dzikiej plaży przy przeprawie czołgowej;
  • w Sochaczewie nad Bzurą w pobliżu starego młyna Kulisiewicza obok kładki na ul. Staszica oraz w rejonie starego młyna Kulisiewicza od ul. Gawłowskiej;
  • w Gorzewie nad Jeziorem białym dzikie kąpielisko Klusek;
  • w Teodorowie przeprasza promowa na rzece Narew.

Ile czarnych punktów wodnych na Mazowszu?

Łącznie po aktualizacji na Mazowszu będą 123 miejsca oznaczone „czarnymi punktami wodnymi”. Z danych mazowieckiego samorządu wynika, że najwięcej tak oznakowanych miejsc niebezpiecznych nad wodą znajduje się w subregionach ostrołęckim – 24 i ciechanowskim – 23 oraz w Warszawie – także 23.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu i Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, współpracując, prowadzą akcję prewencyjną oznaczania miejsc niebezpiecznych „czarnymi punktami wodnymi” już od 2009 r.

Naszym priorytetem jest zmniejszenie liczby utonięć osób, zapewnienie bezpieczeństwa kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne. W swych działaniach wspierać będziemy także inne podmioty, w tym: właściwe gminy oraz WOPR. Synergia naszych działań pozwoli mieszkańcom na bezpieczny wypoczynek – podkreślił pierwszy zastępca mazowieckiego komendanta policji Jakub Gorczyński.

Ratownictwo i ochrona ludności

Samorząd Mazowsza od 2016 r. współpracuje też z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”. Jak zaznaczono w komunikacie, w tym roku wsparcie w tym zakresie trafiło do 12 placówek WOPR oraz jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, przy czym dofinansowanie wyniosło łącznie 1,4 mln zł, np. w przypadku rejonowego WOPR w Płocku jest to 110 tys. zł.

Przekazywane w ramach konkursu środki mogą być wykorzystane m.in. na utrzymanie dyżurów ratowników, zakup nowego sprzętu ratowniczego i sprzętu łączności, w tym radiowej oraz telefonicznej, a także na doposażenie w środki transportu lądowego i wodnego oraz na zakup paliwa.

„Od 2016 r. na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przekazał łącznie 3,5 mln zł” – podkreślił urząd marszałkowski.

Czytaj też: Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach na Mazowszu

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PA