40. rocznica obecności Jana Pawła II w Warszawie. Koncert „Miastu i Światu”

 • 24.05.2023 13:11

 • Aktualizacja: 13:22 24.05.2023

W niedzielę 18 czerwca – w 40. rocznicę obecności papieża Jana Pawła II w Warszawie – na placu Zamkowym odbędzie się koncert „Miastu i Światu”. Wydarzenie nawiązuje zarówno do pięciokrotnej obecności papieża Polaka w Warszawie, jak i do kluczowej dla polskiej wspólnoty narodowej części jego nauczania dotyczącej wolności, jedności, solidarności i nadziei.

Koncert „Miastu i Światu” nawiązujący do dziedzictwa papieża Jana Pawła II i jego pielgrzymek do Warszawy odbędzie się w niedzielę 18 czerwca.

Podstawową motywacją do organizacji koncertu jest przekonanie, że przesłanie Ojca Świętego z lat 1979–99, energia społeczna prowadząca do pokojowych przemian w Polsce i Europie, jak również radosna, świąteczna atmosfera papieskich spotkań stanowią nasze wspólne dobro, którym powinniśmy się dzielić i je kontynuować.

Koncert przypada na 40. rocznicę obecności Ojca Świętego w Warszawie. W 1983 r. papieskie przesłanie o Pokoju i Nadziei wybrzmiało w dramatycznych okolicznościach stanu wojennego.

Dzisiaj, w kontekście wciąż toczącej się wojny na Ukrainie oraz związanej z nią sytuacji politycznej, ale także przede wszystkim wobec licznego napływu uchodźców i wszystkich związanych z tym ludzkich cierpień, słowa papieskiego wezwania do przeciwstawienia się lękowi na drodze osobistych decyzji i wspólnych działań pokojowych, odnowy wspólnoty społecznej, poszanowania godności ludzkiej, postawy miłosierdzia oraz otwartości na dialog stają się jeszcze bardziej wymowne, pokazując jednocześnie nową rolę, w jakiej znajdują się mieszkańcy Polski i Warszawy.

Z tego względu warstwa merytoryczna koncertu zostanie uzupełniona o akcenty wyrażające solidarność z Ukrainą, w tym m.in. pieśni w języku ukraińskim, a zaproszenie do uczestnictwa w koncercie zostanie także skierowane za pośrednictwem kanałów social media do przebywających w Warszawie uchodźców.

Tematyka koncertu

Wolność

 • Nawiązanie do słów rozpoczynających pontyfikat: “Nie lękajcie się”.
 • Znaczenie papieskiej pielgrzymki w 1983, słowa umocnienia i nadziei w stanie wojennym.
 • Odzyskanie niepodległości przez Polskę, znaczenie wolności w wymiarze politycznym i społecznym.
 • Nawiązanie do walki o wolność i niepodległość Ukrainy.

Solidarność

 • Nawiązanie do papieskiego nauczania o miłosierdziu i szacunku dla godności ludzkiej.
 • Znaczenie wspólnoty międzyludzkiej – jako odpowiedź na przemoc i strach.
 • Aktualna sytuacja ludności z Ukrainy przebywającej w Warszawie i Polsce, wyeksponowanie postawy życzliwości i wsparcia wobec uchodźców.

Pokój

 • Pokojowe przemiany w Polsce po 1989 roku, nowa nadzieja i odnowa inspirowana na wielu płaszczyznach papieskim nauczaniem.
 • Nawiązanie do historii Polski i Warszawy.
 • Zwrócenie uwagi na miejsca, gdzie trwa lub w ostatnich latach toczyła się wojna, w szczególności na Ukrainie.
 • Modlitwa o pokój.

Dialog międzykulturowy i międzyreligijny

 • Nawiązanie do papieskiego nauczania i licznych pielgrzymek, których przesłaniem było pojednanie, m.in. do pielgrzymki na Ukrainę w roku 2001.
 • Nawiązanie do promowanej przez Jana Pawła II postawy dialogu i poszanowania dla innych kultur, religii i tradycji.
 • Warszawa – miasto wielu kultur: zwrócenie uwagi na mieszkańców Warszawy, pochodzących z różnych części świata, w szczególności z krajów Europy Wschodniej.
 • Zwrócenie szczególnej uwagi na uchodźców z Ukrainy, a także innych krajów, gdzie trwa wojna. Wyrażenie życzliwości i wsparcia.

Forma koncertu

Koncert „Miastu i Światu” ma formę otwartego spotkania muzycznego z prowadzoną ze sceny narracją przeplataną utworami i pieśniami we współczesnych aranżacjach. Utwory wykonywane są z wykorzystaniem pełnego aparatu (około 120 wykonawców), z uwzględnieniem partii solowych (m.in. band, wokaliści, instrumentaliści).

Bezpośrednio przed i podczas koncertu rozdawane będą materiały o charakterze informacyjnym i promocyjnym – śpiewniki, ulotki, baloniki.

Z uwagi na obecność seniorów i osób niepełnosprawnych planowanych jest 150 miejsc siedzących. Wstęp jest bezpłatny, przewidywane jest łącznie ok. 5 tysięcy uczestników na placu Zamkowym.

Planowana jest także transmisja live, która pozwoli dotrzeć do szerszego grona odbiorców krajowych i międzynarodowych.

Kto wystąpi na koncercie „Miastu i Światu”?

Wykonawcami koncertu są uczestnicy Muzykolekcji oraz zaproszeni przyjaciele – zawodowi muzycy chrześcijanie z różnych wspólnot w Warszawie i Polsce.

Szacowana liczba wykonawców: chór 85 osób, instrumentaliści i soliści 35 osób.

Koncert poprowadzą kompozytor Hubert Kowalski, teolog i kompozytor Leopold Twardowski, dyrygent Piotr Pałka i duszpasterz akademicki ks. Grzegorz Demczyszak.

Muzykolekcje

Koncert „Miastu i Światu” jest finałem VIII edycji rekolekcji i warsztatów muzycznych pn. Muzykolekcje o Kościele, odbywających się w terminach 9–11 oraz 16–18 czerwca 2023 w parafii św. Jakuba Apostoła na warszawskiej Ochocie.

Idea koncertu, jako formy wieńczącej wysiłek pracy warsztatowej dużej grupy około 120 wykonawców, jest rozwijana począwszy od roku 2017.

Koncert 18 czerwca na placu Zamkowym w Warszawie o g. 19:00.

Czytaj też: „Chciał ocalić człowieka w Polakach”. 140 lat temu zmarł Cyprian Kamil Norwid

Źródło:

RDC

Autor:

RDC /PA

Kategorie: