Referendum 2023

Referendum 2023 zarządzone na dzień 15 października 2023 roku

 

Radio dla Ciebie wyemituje spoty podmiotów uprawnionych w kampanii referendalnej w dniach od 29 września 2023 roku do 13 października 2023 roku.

 

Wnioski o przyznanie nieodpłatnego czasu antenowego wraz z oświadczeniem należy składać do dnia 25 września 2023 roku do godziny 12:00 – w siedzibie RDC przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie, w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00.

 

Wzór wniosku o przydział czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji w kampanii referendalnej wraz z oświadczeniem RODO.

Standardy techniczne materiałów audycji referendalnych przygotowanych przez podmioty uprawnione

 

Dodatkowe informacje: Małgorzata Teodorczuk tel. 601 245 532.