Łosiowisko

O Wandzie Modzelewskiej z Gładczyna

 • Piotr Szymon Łoś

 • 15.01.2023
 • 49 min 42 s

Krótki opis odcinka

Wanda z Grabowskich Modzelewska (1890-1973) była amatorką i pasjonatką, która od zapomnienia ocalała mazowiecką (i nie tylko) kulturę ludową. Była ziemianką, najpierw wspomagającą męża Mariana Modzelewskiego w prowadzeniu majątku, a po jego śmierci w 1934 roku, rolnictwem z sukcesami zajmowała się sama. Jednocześnie rozwijała swoją wielką pasję, jaką była dla niej kultura ludowa. Założyła spółdzielnię chałupniczą, w której kobiety wiejskie na jej zlecenie haftowały, a ona produkty te sprzedawała m.in. w Warszawie. Miała świadomość, że nie jest to kwestia tylko zarobku na wsi, ale również ożywienie przygaszającej kultury i sztuki najpierw Puszczy Białej (Kurpi), a potem i innych regionów Polski. Pozostawiła po sobie bardzo cenne zapiski, mimo, że u początków jej aktywności na tym polu była wątpliwość. Bo czy nanoszenie tradycyjnego wzoru haftu na obrusy, serwety i inne płótna, a używanego dotychczas np. tylko na koszulach, jest ratowaniem tradycji, czy też może kreacją zupełnie czegoś nowego? Dziś chyba już nikt nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z kustoszką, „archiwistką”, animatorką żywej kultury ludowej, która postanowiła zachować jej wytwory dla kolejnych pokoleń. To dzięki niej między innymi, czyli Wandzie Modzelewskiej, Państwowy Zespół Pieśni i Tańca ma tak piękne i mimo wszystko najbliższe oryginałowi stroje. Ponoć Mira Zimińska-Sygietyńska swoje dziewczęta chciała ubrać w stroje baletowe, ale siła argumentów Wandy Modzelewskiej była taka, że ostatecznie oboje Sygietyńscy zgodzili się, aby zespół tańczył w strojach autentycznych. Wanda Modzelewska więc, u schyłku życia, została kostiumologiem PZPiT „Mazowsze”. O Wandzie Modzelewskiej, której „Materiały o kulturze i sztuce ludowej Polski” ukazały się właśnie drukiem, w programie mówiła Elżbieta Miecznikowska, redaktor naukowa opracowania naukowego wymienionego dzieła W. Modzelewskiej.

Opis odcinka

Wanda z Grabowskich Modzelewska (1890-1973) była amatorką i pasjonatką, która od zapomnienia ocalała mazowiecką (i nie tylko) kulturę ludową. Była ziemianką, najpierw wspomagającą męża Mariana Modzelewskiego w prowadzeniu majątku, a po jego śmierci w 1934 roku, rolnictwem z sukcesami zajmowała się sama. Jednocześnie rozwijała swoją wielką pasję, jaką była dla niej kultura ludowa.

Założyła spółdzielnię chałupniczą, w której kobiety wiejskie na jej zlecenie haftowały, a ona produkty te sprzedawała m.in. w Warszawie. Miała świadomość, że nie jest to kwestia tylko zarobku na wsi, ale również ożywienie przygaszającej kultury i sztuki najpierw Puszczy Białej (Kurpi), a potem i innych regionów Polski.

Pozostawiła po sobie bardzo cenne zapiski, mimo, że u początków jej aktywności na tym polu była wątpliwość. Bo czy nanoszenie tradycyjnego wzoru haftu na obrusy, serwety i inne płótna, a używanego dotychczas np. tylko na koszulach, jest ratowaniem tradycji, czy też może kreacją zupełnie czegoś nowego? Dziś chyba już nikt nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z kustoszką, „archiwistką”, animatorką żywej kultury ludowej, która postanowiła zachować jej wytwory dla kolejnych pokoleń. To dzięki niej między innymi, czyli Wandzie Modzelewskiej, Państwowy Zespół Pieśni i Tańca ma tak piękne i mimo wszystko najbliższe oryginałowi stroje. Ponoć Mira Zimińska-Sygietyńska swoje dziewczęta chciała ubrać w stroje baletowe, ale siła argumentów Wandy Modzelewskiej była taka, że ostatecznie oboje Sygietyńscy zgodzili się, aby zespół tańczył w strojach autentycznych. Wanda Modzelewska więc, u schyłku życia, została kostiumologiem PZPiT „Mazowsze”.

O Wandzie Modzelewskiej, której „Materiały o kulturze i sztuce ludowej Polski” ukazały się właśnie drukiem, w programie mówiła Elżbieta Miecznikowska, redaktor naukowa opracowania naukowego wymienionego dzieła W. Modzelewskiej.

Kategorie:

OGÓLNY OPIS PODCASTU

Łosiowisko

Odcinki podcastu (534)

 • Mazowsze średniowieczne

  • 19.03.2023

  • 47 min 54 s

 • Makatka europejska w Tłuszczu

  • 12.03.2023

  • 50 min 44 s

 • Dzień Przewodnika Turystycznego

  • 26.02.2023

  • 52 min 36 s

 • Z dziejów Radziejowic

  • 19.02.2023

  • 50 min 25 s

 • Jedna wieś - dwie społeczności

  • 12.02.2023

  • 42 min 55 s

 • Smacznie z Mazowsza

  • 05.02.2023

  • 52 min 20 s

 • Węgielnica w Dobrzycy

  • 29.01.2023

  • 49 min 23 s

 • Varia mazowieckie

  • 22.01.2023

  • 48 min 38 s

 • Teraz odtwarzane

  O Wandzie Modzelewskiej z Gładczyna

  • 15.01.2023

  • 49 min 42 s

  • Odtwarzam
 • Opinogóra w życiu kolekcjonera

  • 08.01.2023

  • 40 min 54 s

1
2
3
...
52
53
54