Forum Rolnika

forum-rolnika.jpg

Rośliny strączkowe (12.11.)

Leader (10.10.)

Grupy producentów i organizacje producenckie (29.09.)

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej cz. II (10.09.)

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (16.08.)

Turystyczny potencjał polskiej wsi (16.07.)

Wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolnych (25.06.)

Tworzenie grup i organizacji producenckich (04.06.)

Rozwój usług związanych z leśnictwem i rolnictwem (21.05.)

Rolnictwo ekologiczne (09.04.)

Uzupełniająca Płatność Podstawowa (26.03.)

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (05.03.)