Nowa placówka Straży Granicznej w Radomiu otwarta

  • 24.11.2022 17:51

  • Aktualizacja: 18:08 24.11.2022

Siódma placówka Straży Granicznej podlegająca Nadwiślańskiemu Oddziałowi SG została w czwartek uroczyście otwarta w Radomiu. Jej powstanie wiąże się z planowanym na wiosnę przyszłego roku uruchomieniem portu lotniczego Warszawa–Radom i lotniczego przejścia granicznego.

Niewątpliwie ta decyzja stricte strukturalna wzmocni naszą obecność na Mazowszu, ale zwiększy także naszą efektywność działania w terenie – stwierdził podczas otwarcia wiceminister spraw wewnętrznych Bartosz Grodecki.

Wiceminister wspomniał o dużej aktywności Straży Granicznej w ciągu ostatnich dwóch lat. – Wydaje się, że był to okres chyba najtrudniejszy w tej ponad 30-letniej historii formacji – zauważył Grodecki.

Dodał, że pogranicznicy musieli zmierzyć się z trudnymi zadaniami. – Począwszy od działań podejmowanych na naszej wewnętrznej granicy, kiedy przywracaliśmy kontrole w czasie pandemii COVID-19, potem ochrona granicy wschodniej przed zorganizowanym atakiem hybrydowym reżimu Aleksandra Łukaszenki, i chyba to najtrudniejsze zadanie, czyli obsługa przejść granicznych, w momencie kiedy reżim Federacji Rosyjskiej zaatakował wolną, suwerenną Ukrainę i kiedy setki tysięcy uchodźców wojennych ruszyło w stronę naszej granicy, szukając bezpiecznego schronienia – powiedział wiceminister.

Placówka SG w Radomiu a lotnisko

Zastępca komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska zauważyła, że utworzenie placówki w Radomiu jest związane z planowanym uruchomieniem stałego lotniczego przejścia granicznego. – Z chwilą uruchomienia połączeń lotniczych funkcjonariusze tutejszej placówki będą realizować dodatkowo zadania związane z organizacją i kontrolą ruchu granicznego – zaznaczyła gen. Gorzkowska.

Wicekomendant SG wskazała, że utworzenie placówki w Radomiu jest także odpowiedzią na coraz większą obecność cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego. Z danych Straży Granicznej wynika, że obecnie przebywa tutaj ponad 127 tys. cudzoziemców posiadających ważne karty pobytu w Polsce, co stanowi 28 proc. wszystkich cudzoziemców posiadających takie dokumenty.

Nowo powołana placówka Straży Granicznej w Radomiu obejmuje zasięgiem osiem południowych powiatów województwa mazowieckiego. Są to powiaty: białobrzeski, przysuski, grójecki, radomski, zwoleński, kozienicki, lipski i szydłowiecki, które stanowią blisko 20 proc. powierzchni województwa mazowieckiego.

Straż Graniczna na lotnisku

Placówka SG w Radomiu w początkowym etapie funkcjonowania będzie skupiać się na działaniach w terenie – w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz przestępczości z udziałem cudzoziemców.

Docelowo zaś, po planowanym na przyszły rok uruchomieniu lotniczego przejścia granicznego i Portu Lotniczego Warszawa–Radom funkcjonariusze z PSG w Radomiu będą również realizować pełne spektrum zadań związanych z dokonywaniem i organizacją kontroli ruchu granicznego w międzynarodowym porcie lotniczym, a także z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w przejściu granicznym – przekazała rzeczniczka Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dagmara Bielec.

Funkcjonariusze będą również prowadzić działania wewnątrz kraju. Często zapominamy o tym, że Straż Graniczna jest nie tylko na granicach zewnętrznych, nie tylko prowadzimy kontrole drogowe w drogowych przejściach granicznych czy pilnujemy zielonej granicy, ale również działamy wewnątrz kraju – zauważyła z kolei rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska.

Na co dzień funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Radomiu odpowiedzialni są za działania kontrolno-weryfikacyjne, w szczególności w zakresie kontroli legalności pobytu, kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.

Poza zadaniami kontrolnymi radomscy funkcjonariusze, współpracując z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, przeprowadzają wywiady środowiskowe, jak również zapewniają cudzoziemcom szereg porad w zakresie ustalenia stanu prawnego i faktycznego ich pobytu oraz warunków, jakie należy spełnić przy przekraczaniu granic Polski. Organizują także konsultacje wizowe, przyjmują od cudzoziemców wnioski o ochronę międzynarodową oraz badają przesłanki do uzyskania przez cudzoziemców zgody na pobyt tolerowany lub na pobyt ze względów humanitarnych.

Port lotniczy w Radomiu ma ruszyć wiosną 2023 r.

Czytaj też: Prąd droższy czterokrotnie? Wspólny przetarg 117 radomskich instytucji

Źródło:

PAP/RDC

Autor:

RDC /PA

Kategorie: