Nowa placówka Straży Granicznej w Radomiu już działa

  • 15.11.2022 17:35

  • Aktualizacja: 17:12 15.11.2022

Od wtorku działa nowo powołana Placówka Straży Granicznej w Radomiu. Obejmuje zasięgiem osiem południowych powiatów województwa mazowieckiego – poinformowała rzeczniczka Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dagmara Bielec.

To siódma placówka SG podlegająca Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Obejmuje powiaty: białobrzeski, przysuski, grójecki, radomski, zwoleński, kozienicki, lipski i szydłowiecki, które stanowią blisko 20 proc. powierzchni województwa mazowieckiego.

Jak poinformowała rzeczniczka, placówka SG w Radomiu w początkowym etapie funkcjonowania będzie skupiać się na działaniach w terenie - w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz przestępczości z udziałem cudzoziemców.

Kontrole na lotnisku

- Docelowo zaś, po planowanym na przyszły rok uruchomieniu lotniczego przejścia granicznego i Portu Lotniczego Warszawa-Radom, funkcjonariusze z PSG w Radomiu będą również realizować pełne spektrum zadań związanych z dokonywaniem i organizacją kontroli ruchu granicznego w międzynarodowym porcie lotniczym, a także z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w przejściu granicznym – przekazała kpt. Bielec.

Na co dzień funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Radomiu odpowiedzialni są za działania kontrolno-weryfikacyjne, w szczególności w zakresie kontroli legalności pobytu, kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.

Porady dla cudzoziemców

Poza zadaniami kontrolnymi, radomscy funkcjonariusze, współpracując z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, przeprowadzają wywiady środowiskowe, jak również zapewniają cudzoziemcom szereg porad w zakresie ustalenia stanu prawnego i faktycznego ich pobytu oraz warunków, jakie należy spełnić przy przekraczaniu granic Polski. Organizują także konsultacje wizowe, przyjmują od cudzoziemców wnioski o ochronę międzynarodową oraz badają przesłanki do uzyskania przez cudzoziemców zgody na pobyt tolerowany lub na pobyt ze względów humanitarnych.
Komendantem nowo utworzonej Placówki Straży Granicznej w Radomiu została mjr Dorota Frąk, dotychczas pełniąca funkcje kolejno zastępcy komendanta w PSG w Łodzi oraz PSG w Bydgoszczy – jednostek podlegających Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej. (PAP)

Czytaj też: Nowoczesny dron trafi do radomskiego starostwa

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /PL

Kategorie: