Konkurs fotograficzny „Mazowiecki rynek pracy w obiektywie”.

  • 12.09.2022 12:44

  • Aktualizacja: 12:53 12.09.2022

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Mazowiecki rynek pracy w obiektywie". Celem konkursu jest ukazanie pozytywnego wpływu projektów finansowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na sytuację osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Zadaniem konkursu jest również upowszechnienie wśród mieszkańców Mazowsza informacji w zakresie korzyści płynących z wykorzystania przez województwo mazowieckie przyznanych środków na wsparcie w obszarze rynku pracy.

W akcji mogą wziąć udział beneficjenci, uczestnicy projektów, jak również potencjalni uczestnicy działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie i przesłanie kilku zdjęć, które ukażą jak skutecznie osoby poszukujące pracy na Mazowszu mogą zmienić na lepsze swoją sytuację zawodową korzystając z Funduszy Europejskich.

Prace konkursowe mogą być zgłoszone w ramach dwóch kategorii tematycznych, w zależności od rodzaju programu i realizowanych w ich zakresie form wsparcia. I kategoria dotyczy pokazania efektów wsparcia oraz korzyści płynących z realizacji projektów w ramach Działania 1.1 i Działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju. II kategoria ma zaprezentować efekty wsparcia oraz korzyści płynące z realizacji projektów w ramach Działania 8.1, Działania 8.2 i Działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Komisja konkursowa w ramach obu kategorii tematycznych wyłoni 12 laureatów, którzy otrzymają nagrody w postaci kart podarunkowych o łącznej wartości 9 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie: Regulamin konkursu. Bieżące wiadomości można obserwować na profilu Facebook Aktywni na Mazowszu.

Prace można nadsyłać do 31 października br. 

Konkurs objęty jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, a także następującymi patronatami medialnymi: Radio Płock FM, Radio Warszawa, Radio dla Ciebie, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio 7, Radio Podlasie, Radio Radom, Tygodnik Siedlecki, Tygodnik Płocki, Tygodnik Ciechanowski, Tygodnik 7 Dni Radom, Passa Tygodnik Sąsiadów.

Źródło:

patronaty

Kategorie: