FENOMEN WARTOŚCI CZŁOWIEKA

  • 23.09.2022 13:49

  • Aktualizacja: 13:50 23.09.2022

FENOMEN

To cykliczne wydarzenie jest naszą odpowiedzią na społeczną potrzebę rozmowy o człowieku, człowieczeństwie i wartościach, bez których praca hospicyjna staje się bezowocna. Chcemy wspólnie odkrywać Istotę Ludzką jako wyjątkową w swojej jedności: ciała, ducha, emocji, intelektu, psychiki. Przedstawiamy jej holistyczny i transcendentny wymiar, jak również cenną tożsamość społeczną i relacyjną. Odkrycia te stają się szczególnie wyraziste w kontakcie z osobą chorą, u kresu życia oraz jej bliskimi. Wyjątkową tożsamość Fundacji MÓJ DOM określają słowa św. Maksymiliana Kolbego „Tylko miłość jest twórcza”. To właśnie MIŁOŚĆ i TWÓRCZOŚĆ nieustannie nam towarzyszą w realizacji tego, do czego zostaliśmy powołani.

TROSKA (OPIEKA) Jesteśmy społecznością powstałą z potrzeby serca. Naszą misją jest towarzyszenie chorym na SLA (stwardnienie boczne zanikowe) i ich rodzinom w najtrudniejszym okresie życia, jakim jest zmaganie się z nieuleczalną chorobą i zbliżającą się śmiercią. Opieka nad chorym i cierpiącym to dla nas nade wszystko dbałość o ludzkie wartości i zachowanie ich aż do końca. Źródłem naszych działań jest MIŁOŚĆ, którą chcemy nieść tam, gdzie wydaje się, że umarła już nadzieja.

 

SZTUKA

Od momentu powstania Fundacji Hospicyjnej MÓJ DOM sztuka jest zasadniczym narzędziem pracy terapeutycznej, integracyjnej i komunikacyjnej. Jest pomostem pomiędzy zdrowymi i chorymi, przestrzenią wspólnego spotkania, językiem porozumienia, zwłaszcza w momentach, w których codzienna komunikacja może być niewystarczająca. Poprzez sztukę budujemy relacje w społeczności, w której jednakowo ważny jest głos zarówno chorych, jak i zdrowych - każdy bowiem może kiedyś doświadczyć choroby. Ukazujemy bogactwo naszej różnorodności, niezależnie od sytuacji w jakiej znajduje się każdy z nas zarówno twórca, jak i odbiorca.

Źródło:

patronaty

Kategorie: