Adresy internetowe do słuchania radia – Polskie Radio RDC online

Alternatywna kontrolka do słuchania naszego radia: 

Adresy strumienia do uruchomienia poprzez zewnętrzną aplikację:

http://www.rdc.pl/rdc.pls

http://www.rdc.pl/rdc.m3u